Stamceltransplantatie

Inleiding

Hieronder vindt u beknopte informatie over stamceltransplantaties bij een leerling. Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u de uitgebreide Ziezonbrochure lezen, die u hiernaast aantreft.    

Een leerling uit uw klas moet een stamceltransplantatie ondergaan. Door deze langdurige en intensieve behandeling raakt zijn leven ontregeld en komt het volkomen in het teken van ziekte en behandeling te staan. Toch blijft school ook in deze periode erg belangrijk. U vindt in de brochure handreikingen om:

  • de betrokkenheid van de school bij de leerling te laten blijken,
  • zorg te dragen voor een goede uitwisseling van informatie tussen school en leerling/ouders,
  • aandacht te hebben voor vragen en gevoelens van klasgenoten,
  • de onderwijsachterstand van de leerling zoveel mogelijk te beperken,
  • de leerling tijdens opname, na ontslag thuis en bij terugkeer naar school zo goed mogelijk te begeleiden,
  • aandacht te hebben voor de gevoelens van eventuele broers en zussen, de zogenoemde brussen, op school.

Wat is een stamceltransplantatie?

Een stamceltransplantatie is een intensieve en complexe behandeling waarbij stamcellen afkomstig uit bloed, beenmerg of navelstrengbloed van een donor, worden toegediend aan een zieke patiënt. De patiënt krijgt deze stamcellen via een infuus toegediend. De transplantatie is dus geen operatie! De getransplanteerde stamcellen vinden via de bloedbaan hun weg naar het beenmerg en groeien uit tot bloedcellen die de zieke cellen van de patiënt vervangen.

Voorafgaand aan de stamceltransplantatie is chemotherapie nodig. Het doel van chemotherapie is het doden van de oude beenmergcellen om plaats te maken voor de nieuwe beenmergcellen en het onderdrukken van de afweer, zodat het lichaam van de patiënt de stamcellen van de donor niet afstoot.

De opnameduur is ongeveer zes weken, waarvan twee weken vóór de transplantatie en vier weken erna, maar dit kan per kind verschillen. Een ziekenhuisopname, en met name een opname in een isolatiekamer, is voor een kind en zijn ouders een indrukwekkende ervaring. Een onbekende omgeving, veel verschillende mensen met wie het kind te maken krijgt, geprikt worden, vastzitten aan allerlei slangetjes, ander eten, andere geuren en een ander dagelijks ritme dan thuis.


Onderwijs

Een leerling die een stamceltransplantatie moet ondergaan is enkele maanden niet op school. Een stamceltransplantatie vindt plaats in een universitair medisch centrum. Na een stamceltransplantatie volgen zeker enkele maanden van herstel. Gedurende die periode mag de leerling niet naar school. Het ziekenhuis zal ouders en kind leefregels meegeven om de kans op infecties zo veel mogelijk te beperken. Klachten als vermoeidheid, wisselende concentratie en een minder goede conditie kunnen vaak nog lang aanhouden. In de periode waarin het kind nog niet naar school mag, kan thuisonderwijs gestart worden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs