Kanker

Een leerling met kanker

In ons land krijgen elk jaar 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende. Om de precieze diagnose te kunnen stellen moet een kind diverse onderzoeken ondergaan. De meest gangbare behandelingen zijn operatie, chemotherapie en radiotherapie. Vaak worden behandelingen gecombineerd. Nieuwe behandelingen zoals immunotherapie zijn in opkomst. Na de behandeling kunnen er late gevolgen zijn zoals slechtziendheid, gehoorstoornissen, leerproblemen en groeistoornissen.

Kinderen met kanker worden sinds juni 2018 allemaal in het Prinses Maxima centrum in Utrecht behandeld. Voor vervolgbehandelingen gaan kinderen vaak naar een ziekenhuis in de eigen regio. Het netwerk Ziezon heeft voor scholen in samenwerking met het Prinses Maxima centrum een aantal ziektebrochures over verschillende vormen van kanker gemaakt. In deze brochures geven we u met name informatie over het ziektebeeld en de behandeling en tips voor het onderwijs. U vindt hiernaast de links naar deze brochures.

Flyer Passend onderwijs als je kanker hebt


Leestip

ROOLMKW9999Wat nu? Een leerling met kanker!
Als een kind kanker krijgt, is zijn leven acuut ontregeld en komt alles in het teken van genezing te staan. Toch blijft de school tijdens het hele ziekteproces enorm belangrijk. De school geeft houvast, afleiding en regelmaat. Je kunt zelfs stellen dat het onderwijs de zieke leerling een hoopvol toekomstperspectief biedt in een periode waarin alles onzeker is geworden. De auteur beschrijft in dit boekje wat kinderkanker is en welke consequenties dit kan hebben voor het onderwijs. Zij verschaft inzicht in de behoeften van ernstig zieke leerlingen en beschrijft risico- en beschermende factoren die de ontwikkeling van een leerling met kanker kunnen beïnvloeden. Wat nu? Een leerling met kanker! is bedoeld voor iedereen die in het onderwijs te maken kan krijgen met een leerling met kanker. Ook voor ouders biedt het een praktische handreiking. Tanja van Roosmalen is als ambulant begeleider verbonden aan REC Rivierenland – Partner Passend Onderwijs in Nijmegen. U kunt het hier bestellen.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs