Kanker

Wat weten we?
Kanker is een groep van ziekten, elk met een eigen naam, behandeling en kans op genezing. Kanker treedt op wanneer een enkele cel of een groep cellen zich vermenigvuldigt, groeit en normale cellen verdrijft. Deze cellen, of groepen van cellen, kunnen het omgevende weefsel binnendringen en beschadigen. Via een proces dat “metastase” heet, verspreiden kankercellen zich door het bloed of lymfestelsel om nieuwe groei te bewerkstelligen in andere delen van het lichaam. In Nederland worden ieder jaar 400 kinderen met kanker gediagnosticeerd. De meest vóórkomende typen van kanker bij kinderen verschillen van die bij volwassenen. Kanker bij kinderen kan in de vorm zijn van leukemie, die zich ontwikkelt in de bloedvormende cellen, of in de vorm van solide (vaste) tumoren, die in ieder deel van het lichaam gevonden kunnen worden. Leukemie neemt het grootste deel van de typen kanker op de kinderleeftijd in, ongeveer 28% van alle vormen van kanker bij kinderen; tumoren in het Centraal Zenuwstelsel volgen met 22%; lymfomen komen bij 13% van de kinderen met een bepaalde vorm van kanker voor.
Het is belangrijk om te weten dat kanker niet besmettelijk is. Cytostatica die erop gericht zijn om de kankercellen te doden kunnen behalve deze gewenste effecten, helaas ook velerlei bijwerkingen veroorzaken; ze kunnen op het maagdarmstelsel werken en o.a. slijmvliesontsteking veroorzaken; verder kunnen kinderen erg veel last hebben van braken en diarree. Ook kan er haaruitval optreden.


Een leerling met botkanker in de klas

Wanneer kind en ouders te horen krijgen dat het kind botkanker heeft, is de schok groot. Deze schok wordt veelal ook gevoeld door leraren en medeleerlingen. Voor het kind breekt een periode aan van langdurige behandeling met vele spannende momenten, vooral rond operatie, onderzoeken, uitslagen en controles. Voor de school is het een uitdagende periode om de zieke leerling betrokken te houden en de schoolse ontwikkeling te blijven stimuleren. Deze folder geeft u informatie en praktische tips voor het onderwijs.

Leestip
ROOLMKW9999Wat nu? Een leerling met kanker!
Als een kind kanker krijgt, is zijn leven acuut ontregeld en komt alles in het teken van genezing te staan. Toch blijft de school tijdens het hele ziekteproces enorm belangrijk. De school geeft houvast, afleiding en regelmaat. Je kunt zelfs stellen dat het onderwijs de zieke leerling een hoopvol toekomstperspectief biedt in een periode waarin alles onzeker is geworden. De auteur beschrijft in dit boekje wat kinderkanker is en welke consequenties dit kan hebben voor het onderwijs. Zij verschaft inzicht in de behoeften van ernstig zieke leerlingen en beschrijft risico- en beschermende factoren die de ontwikkeling van een leerling met kanker kunnen beïnvloeden. Wat nu? Een leerling met kanker! is bedoeld voor iedereen die in het onderwijs te maken kan krijgen met een leerling met kanker. Ook voor ouders biedt het een praktische handreiking. Tanja van Roosmalen is als ambulant begeleider verbonden aan REC Rivierenland – Partner Passend Onderwijs in Nijmegen. U kunt het hier bestellen.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs