CF en onderwijs: hoe kan de Educatieve voorziening ondersteunen?

Het CF-team van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam gaat in deze presentatie uitvoerig in op de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van leerlingen met Cystic Fibrosis.

Muriëlle Voorhout begeleidt kinderen in groep 1 en 2, Petra Goudappel ondersteunt leerlingen van groep 3/8 en Anke Lijten draagt zorg voor jongeren in het voortgezet onderwijs en MBO.

CF en onderwijs: hoe kan de Educatieve voorziening ondersteunen?