Kankerspoken

Site van Stichting Verdriet door je hoofd. Deze site is voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden en geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

De stichting ‘Verdriet door je hoofd’ (2008) heeft als doelen:

  • Het informeren en ondersteunen van kinderen (3-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten;
  • Het informeren van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie om kunnen gaan.

De stichting tracht deze doelen o.a. te verwezenlijken door:

  • Het distribueren van materiaal voor en over deze doelgroepen;
  • Het creëren van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en contact met lotgenoten;
  • Het ontwikkelen van les- en voorlichtingsmateriaal.
Kankerspoken