Sondevoeding

Sondevoeding is vloeibare, licht verteerbarsondevoeding01e voeding, die wordt toegediend via een dun, buigzaam slangetje dat door de neus naar binnen gaat en naar de maag of darm loopt. Het slangetje noem je de sonde. De sonde is aangesloten op een verpakking met sondevoeding. Een elektrische pomp pompt de sondevoeding in een gelijkmatig tempo door de sonde. Sondevoeding wordt gebruikt als je niet mag eten, bijvoorbeeld omdat je darm het niet verdraagt. In dat geval vervangt de sondevoeding de gewone voeding helemaal. Soms is het ook een aanvulling op de normale voeding.

Kinderen kunnen met sondevoeding naar school. Ze dragen de sondevoeding en de pomp bij zich in een rugzakje. Op school hebben ze een plek nodig waar ze ongestoord een nieuwe verpakking met sondevoeding kunnen aankoppelen als de oude leeg is. Het is handig als ze ergens een kleine voorraad sondevoeding kunnen bewaren. Niet aangebroken vsondevoeding02er pakkingen mogen bij kamertemperatuur bewaard worden, aangebroken verpakkingen moeten in de koelkast.

Kinderen en sondevoeding
De meeste leerlingen kunnen de sondevoeding zelf verzorgen. Ze sluiten een nieuwe verpakking met sondevoeding aan als de oude leeg is. Ze kunnen storingssignalen van de pomp verhelpen, bijvoorbeeld als de sonde verstopt is of er een knik in zit. Toch is het raadzaam om een telefoonnummer bij de hand te hebben waarop ouders bereikbaar zijn voor noodgevallen. Bij jonge kinderen kunnen ouders de leerkracht vragen om bovenstaande handelingen te verrichten. Het is belangrijk om in dat geval goede afspraken te maken en die op schrift vast te leggen (zie medicijngebruik en medische handelingen op school).

Aandachtspunten                                                                                                                                                                                                                                    

  • Kinderen kunnen met hun sonde meedoen aan de gymles. Het rugzakje met de voeding en de pomp koppelen ze af tijdens de les. De sonde zelf blijft zitten.
  • Sommige kinderen vinden het vervelend dat de sonde voor iedereen zichtbaar is. Klasgenoten die er niet vertrouwd mee zijn, vinden de sonde er soms eng uitzien. Besteed daar in de klas aandacht aan als de leerling dat wil.
  • Sommige kinderen die niet mogen eten en drinken vinden het moeilijk om zich aan dat voorschrift te houden. Spreek daarom iets af voor de moeilijke momenten, bijvoorbeeld
    tijdens pauzes en bij traktaties.

Print Friendly, PDF & Email