Prednison

Prednison is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij een groot aantal ziekten.

  • Het remt de ontstekingsreactie bij longziekten, jeugdreuma, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
  • Het ondersteunt de werking van cytostatica bij verschillende vormen van kanker.
  • Het onderdrukt de afstotingsreactie na een nier- of levertransplantatie.

Prednison heeft veel bijwerkingen. Een aantal ervan kan invloed hebben op het functioneren van een leerling op school:

  • Grotere vatbaarheid voor infecties.
  • Toename van de eetlust en het vasthouden van vocht. Beide leiden tot gewichtstoename, een ‘vollemaansgezicht’ en een dikke buik.
  • Misselijkheid.
  • Rusteloosheid, irritatie, soms agressief gedrag en slapeloosheid. De stemming kan plotseling wisselen. Deze bijwerkingen leiden tot verminderde concentratie en aandacht.
  • Veranderingen van de huid, bijvoorbeeld sterkere transpiratie en meer lichaamsbeharing.

Vraag de leerling of zijn ouders om u op de hoogte te stellen wanneer zich bijwerkingen voordoen. Als de bijwerkingen zichtbaar zijn in uiterlijk of merkbaar in gedrag, is het zinvol om leraren en klasgenoten te informeren. Ze kunnen dan begripvoller omgaan met de leerling.

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Medisch handelen in het basisonderwijs

Medisch handelen in het basisonderwijs

Met de herziene en aangescherpte Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs en het standaard model-protocol medische handelingen op scholen voert de PO-Raad de motie van Van Meenen14 uit. Het verlenen van medische zorg valt niet onder de zorgplicht...

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Informatie en advies voor leraren Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs. In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor...