sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen scholen van het primair en voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen het mbo, de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de zeven universitair medische centra in Nederland. Samen vormen zij het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Nieuws

– vooraankondiging – Jaarlijkse informatiebijeenkomst ‘Onderwijs en kanker’ op vrijdag 24 november a.s.

Op vrijdag 24 november a.s. vindt in het Radboudumc in Nijmegen, lokatie Amaliakinderziekenhuis,  de jaarlijkse informatiebijeenkomst ‘Onderwijs en kanker’ plaats. Voor deze bijeenkomst wordt door de organisatoren: de EV van het Radboudumc, onderwijsadviesbureau Marant en Partner Passend Onderwijs samengewerkt met  het Maastricht UMC+, het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, OZL IJsselgroep/Expertis en BCO Onderwijsadvies.

Lees meer

Literatuurlijst Chronisch Ziek

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken en websites over het thema chronische ziekten. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer, consulenten OZL  van de educatieve voorziening van het AMC-VUmc, en wordt elk jaar geactualiseerd.
Boeken en websites chronisch zieke leerlingen PO 2016
Boeken en websites chronisch zieke leerlingen VO 2016

Lees meer

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Lees meer

3FM Tussenuur zoekt jongeren met een chronische aandoening

3FM Tussenuur, het online channel voor middelbare scholieren, uitgerold via de kanalen van NPO 3FM is op zoek naar jongeren met een chronische aandoening tot 20 jaar die hun verhaal willen vertellen. Dit verhaal komt dan op de website van 3FM Tussenuur.

Lees meer

Jongerenpanel Zorg en Perspectief zoekt nieuwe leden

Het afgelopen jaar heeft het Jongerenpanel Zorg én Perspectief  zich wederom ingezet voor jongeren met een chronische aandoening. Het jongerenpanel wil er voor zorgen dat de maatschappelijke participatie van deze doelgroep stijgt en dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief van Fonds Nuts Ohra (FNO) is momenteel op zoek […]

Lees meer

Ondanks zwaar ongeluk zit de havo er voor Noor bijna op

Binnenkort sluit Noor van Gemert (19) uit Aalst een donkere periode in haar leven af. Na haar eindexamen havo zet zij een stap richting een nieuwe toekomst. Een punt achter een periode van hoofdpijn, concentratiestoornis, eenzaamheid en weinig sociale contacten. Allemaal als gevolg van een ernstig auto-ongeluk.

Lees meer

Tom in de klas dankzij KlasseContact en (vrijwillige) juf!

Tom is 9 jaar oud en ziek. Hij heeft een erfelijke aandoening en moet vaak naar het ziekenhuis. Dus kan hij niet alle lessen op zijn basisschool in Haren volgen. Ook is vijf dagen op school voor hem simpelweg te vermoeiend. Dat trekt hij niet. Met een speciale computerverbinding en lessen thuis van een vrijwilliger […]

Lees meer

Op weg naar het diploma: examendossier 2017

Een ziekte of beperking mag de toegankelijkheid tot een examen niet verhinderen. In de brochure ‘Op weg naar het diploma’ staan alle mogelijke aanpassingen uitgebreid beschreven. De meeste aanpassingen moet de school melden bij de inspectie. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens. In bijgaand pdf bestand kunt […]

Lees meer

EDventure zoekt Netwerkregisseur Ziezon (16-20 uur)

Per 1 april 2017 komt de positie van netwerkregisseur van het landelijk netwerk ziek-zijn en onderwijs (Ziezon) vacant. Ziezon betreft een expertnetwerk, van circa 120 consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), zonder rechtspersoonlijkheid. De consulenten OZL die gezamenlijk het netwerk vormen zijn allen in dienst bij een onderwijsadviesbureau of een educatieve voorziening van een Universitair Medisch […]

Lees meer

Passend Onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!

Op 16 maart 2017 organiseren Gedragswerk, Ingrado, de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO), het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO), Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs, de tweede bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters’. Vorig jaar ging op de dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? […]

Lees meer

ZieZon in beeld

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter