sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

Nieuws

Passend onderwijs aan zieke kinderen

In het blad PO Magazine is in november 2016 in het themanummer ‘Passend onderwijs bestaat al lang’ een artikel opgenomen over passend onderwijs aan zieke kinderen. In het hele land zetten consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om kinderen met een ziekte zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven. Het gaat daarbij niet […]

Lees meer

Expertisepunt voor ernstig zieke kinderen beschikbaar

Ouders, professionals en gemeenteambtenaren die te maken hebben met ernstig zieke kinderen kunnen sinds 3 november hun zorgvragen stellen aan deskundigen, via het Meldpunt Juiste Loket.
De deskundigen beantwoorden vragen, verwijzen naar de juiste instantie of zoeken zelf naar een passende oplossing. Zij bieden ook maatwerk. Het expertisepunt maakt deel uit van het Meldpunt Juiste Loket.
Het expertisepunt […]

Lees meer

Vacature Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in leiden

Zieke kinderen willen ook zoveel mogelijk gewoon onderwijs krijgen. Het team van de Educatieve Voorziening in van het LUMC is op zoek naar een consulent onderwijsbegeleiding zieke leerlingen. U geeft les, individueel of in kleine groepen, én onderhoudt het contact met betrokkenen. Denk daarbij aan de ouders, scholen, OBD-consulenten en ziekenhuismedewerkers. U bewaakt de voortgang […]

Lees meer

Een kind met diabetes in de klas

Ongeveer tweeduizend basisschoolleerlingen hebben diabetes type 1. Zij maken geen insuline aan. Wat betekent het om een kind met diabetes type 1 op school te hebben? ‘We ervaren dat er eigenlijk niets mis kan gaan ‘ zegt directeur Schurink van basisschool de Ark in Elst, waar Bjorn op school zit. Rond de herfstvakantie was bij […]

Lees meer

Onderwijs, ook als je ziek bent.

In het blad Attent van de Vereniging ouders, kinderen & kanker is onlangs een artikel verschenen over het belang van Onderwijs, ook als je ziek bent. In het artikel wordt aandacht besteed aan de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die een belangrijke rol spelen bij het onderwijs van leerlingen met kanker. Zij bieden zowel hulp aan […]

Lees meer

School en gemeente doen te weinig tegen thuiszitten

Veel scholen en gemeenten doen onvoldoende om een passende onderwijsplek te vinden voor thuiszitters. Duizenden kinderen zitten daardoor onnodig thuis, stelt Marc Dullaert in een interview in de Volkskrant. Voormalig Kinderombudsman Dullaert ziet sinds juni toe op de uitvoering van het Thuiszitterspact. Hij merkte dat in sommige gemeenten het aantal thuiszitters in korte tijd is gehalveerd. […]

Lees meer

Steeds meer jonge kinderen met eetstoornis

Bij de kliniek voor eetstoornissen van Emergis worden steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd aangemeld.
In vier jaar tijd is het aantal bijna verdrievoudigd. Vier jaar geleden, in 2012, waren het er nog twintig. In 2015 was dat aantal bijna verdubbeld tot 49. Halverwege 2016 stond de teller op 36 van wie vijf er zo ernstig […]

Lees meer

Start Schooljaar voor 450 leerlingen extra speciaal!

 Dankzij KlasseContact kunnen 450 chronisch en ernstig zieke leerlingen net als hun klasgenoten deze maand ‘gewoon’naar school. Juist aan het begin van het schooljaar wanneer leerlingen vol verhalen terugkomen van vakantie is het belangrijk om contact te kunnen maken met vrienden en klasgenoten. KlasseContact maakt dit mogelijk. het bijgaande persbericht is in de afgelopen week […]

Lees meer

Vacature docent studiehuis Behandelcentrum Heideheuvel, locatie Hilversum

Het Behandelcentrum Heideheuvel, locatie Hilversum, is op zoek naar een docent studiehuis voor 16 uur per week. In dit centrum worden kinderen en jongeren tijdelijk opgenomen met moeilijk behandelbare astma, andere chronische longziekten, ernstige obesitas en diabetes. De docent studiehuis begeleidt de leerlingen met hun schoolwerk als zij opgenomen zijn in het behandelcentrum. Heeft u interesse dan […]

Lees meer

Stichting Didit

Schermafbeelding 2016-07-04 om 20.58.19

Veel  jongeren in Nederland met (de gevolgen van) een chronische aandoening hebben vaak klachten van ernstige vermoeidheid. Stichting Didit wil hier wat aan doen!. Bij Didit kun je trajecten van een half jaar volgen waarin je leert hoe je vermoeidheid als gevolg van een chronische aandoening de baas kunt worden. Zodat ook jij weer voldoende […]

Lees meer

ZieZon in beeld

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter