sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Onze ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.

Nieuws

Negende Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Schermafbeelding 2016-06-24 om 13.48.50

De inpassing van leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs in passend onderwijs, het Thuiszitterspact en de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs. In de negende Voortgangsrapportage passend onderwijs komen deze onderwerpen aan bod. En het vervolg. Daarvoor is “visie, ruimte, creativiteit en lef nodig van alle betrokkenen.”
Meer informatie: https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/negende-voortgangsrapportage-passend-onderwijs/

Lees meer

Vacature consulent OZL bij de Educatieve Voorziening in Groningen

De Educatieve Voorziening in het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.
Een consulent biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die ernstig en/of langdurig ziek zijn en aan hun ouders en scholen.
Ben je een bevoegd docent in een van de exacte vakken, heb je ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding en interesse in deze vacature? Kijk dan […]

Lees meer

Vacature Consulent Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen

De Educatieve Voorziening van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is op zoek naar een ervaren en enthousiaste consulent die onderwijsondersteuning geeft aan chronisch en ernstig zieke leerlingen die zijn opgenomen of onder behandeling zijn van het Prinses Maxima Centrum of het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De voorkeur gaat uit naar bevoegd docent in het voortgezet onderwijs […]

Lees meer

Boekje voor ondersteuning ouders en het onderwijs van het zieke kind

Schermafbeelding 2016-04-20 om 17.58.37

In de serie Zorgen over, zorgen voor is deel 3 verschenen voor ouders met een ziek kind.
Doel van dit boekje is om ouders te informeren over het onderwijs van een kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook beidt het handreikingen voor de begeleiding van de leerling met een zieke broer of zus thuis en op […]

Lees meer

Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs.
In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor kinderen met diabetes(diabeteszorg) in onderwijstijd kan worden ingevuld. Dit stappenplan (en de toelichting erop) is een aanvulling op de factsheet “Diabeteszorg in het primair […]

Lees meer

Geef jonge mantelzorgsters in het onderwijs aandacht

In het vakblad voor het voortgezet onderwijs van Twaalf tot Achttien is een artikel verschenen over jonge mantelzorgers in het onderwijs.
Ze vallen niet op in de klas, zijn braaf en halen goede cijfers. Toch is een kwart van alle jongeren mantelzorger, leerlingen die opgroeien
met de zorg voor een zieke thuis. Een vaak vergeten groep die wel wat hulp kan gebruiken. Er over praten maakt het voor hen makkelijker.

Lees meer

Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Ook schoolpersoneel mag nu bij kinderen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Het weigeren van kinderen met diabetes door scholen is verleden tijd. De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes naar school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school.

Lees meer

Ingrado maakt handreiking onderwijs-zorg

Vooruitlopend op de voorstellen die in de brief onderwijs op een andere locatie worden gedaan heeft Ingrado gewerkt
aan een handreiking onderwijs-zorg. Hierin beschrijven we de mogelijkheden die er nu al zijn binnen de huidige wetgeving te combineren met zorg.
De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing?

Lees meer

Website over evaluatie passend onderwijs gelanceerd

Het meerjarige onderzoeksprogramma voor de evaluatie van het passend onderwijs is nu te volgen via de website Evaluatie passend onderwijs. Dat meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Tijdens het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs, dat loopt van 2015 tot 2020, voeren onderzoekers van acht onderzoeksinstituten een integrale evaluatie uit. Doel is om beleidsmakers en de onderwijspraktijk te […]

Lees meer

Wat nou ziek?

unnamed-2

In november is een artikel verschenen in het blad Kind &Zorg van de Stichting Kind en ziekenhuis over langdurig ziek zijn. Voor kinderen hoeft dat niet meer te betekenen dat ze contact met school verliezen. Sinds 2008 kunnen ze onderwijs volgen via de digitale Klasgenoot, een ICT set waarmee het kind via beeld eb geluid […]

Lees meer

ZieZon in beeld

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter