sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen scholen van het primair en voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen het mbo, de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de zeven universitair medische centra in Nederland. Samen vormen zij het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Nieuws

OZL: Wiskunde vanaf de bank met Sem

Het werk van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) is iedere dag anders. Soms heb je te maken met vragen van een school over een kleuter die nierfalen heeft, de andere keer zit je met een zieke tiener aan tafel om zijn leerplan door te spreken. Een tijdje geleden mochten we Sem (nu 15) begeleiden […]

Lees meer

Hoe begeleid je vo-leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij de overstap naar het ho?

In de Nieuwsflits juli van Handicap en studie expertisecentrum aandacht voor de verbetering van de doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de stap naar het hoger onderwijs gaan maken:
“Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijs-professional in het vo leerlingen […]

Lees meer

Motie m.b.t. minder vrijblijvendheid diabeteszorg op school unaniem aangenomen in Tweede kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. unaniem de motie aangenomen naar aanleiding van de petitie van Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Lees hier meer over de inhoud van de motie en hoe dit een grote stap is in de richting naar minder vrijblijvendheid bij diabeteszorg op school.
In een achtergrond reportage laat RTL nieuws zien hoe […]

Lees meer

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Op woensdag 28 november organiseert OZL Midden- en Zuid-Brabant in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost en Mytylschool Eindhoven het minisymposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!. Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Zorg, Onderwijs en leerlingen die (dreigen te) verzuimen.

Lees meer

Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Op 15 mei jl. heeft het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz een nieuwe zorgstandaard SOLK ontwikkeld.
De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een […]

Lees meer

Vacature consulent Educatieve Voorziening bij academisch ziekenhuis Maastricht

De Educatieve Voorziening van het academisch ziekenhuis Maastricht heeft primair tot taak kinderen, opgenomen in het MUMC, (van vier tot achttien jaar) in onderwijskundig opzicht te ondersteunen, waaronder o.m. het geven van onderwijs is inbegrepen. Daarnaast heeft de Educatieve Voorziening de taak informatie te verstrekken aan en overleg te hebben met de collega’s van de […]

Lees meer

Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerling (OZL) begeleidt leerling Iris naar contact met haar klas

Wanneer een zieke leerling een periode niet naar school kan gaan, is het mogelijk om digitaal onderwijs aan te vragen. De consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) vraagt, na overleg met school, leerling en ouder, KlasseContact aan, en begeleidt hen vervolgens voor, tijdens en na de plaatsing van de KPN Klasgenoot.

Lees meer

Examen doen met een chronische of ernstige aandoening

De examenperiodes staan weer voor de deur, een spannende tijd voor alle leerlingen. In het bijgaande examendossier 2018 staan alle mogelijkheden op een rij om examens gespreid, flexibel of aangepast te doen wanneer je te maken hebt met een (chronische) ziekte.
Mocht u nog vragen hebben over het examendossier, neemt u dan contact met ons: netwerkziezon@edventure.nu
Examendossier […]

Lees meer

Informatiebijeenkomst Onderwijs en kanker – 13 april 2018

Op vrijdag 13 april 2018 van 10.00 uur – 16.00 uur vindt de jaarlijkse bijeenkomst over onderwijs en kanker plaats in het Radboudumc in Nijmegen.
Deze bijeenkomst is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, mentoren en zorgcoordinatioren van leerlingen met kanker. Ook Begeleiders Passend Onderwijs zijn van harte welkom.In bijgaande uitnodiging vindt u informatie over het programma, […]

Lees meer

Platform Onderwijs dat Past! voor leerlingen met een chronische aandoening in de lucht

Op 1 maart is de website www.onderwijs-dat-past.nl gegaan. Onderwijs dat past! is een online platform voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar met (en zonder) een chronische aandoening. Jongeren kunnen hier hun schoolervaringen met elkaar delen en tips uitwisselen met leeftijdsgenoten. 

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter