Les aan huis

Soms is een leerling een lange tijd afwezig door ziekte en heeft hij thuis hulp nodig bij zijn schoolwerk. Mogelijk zijn er in het netwerk van de school personen te vinden die deze begeleiding kunnen bieden.

Enkele suggesties:

  • Is er op school een leraar die aan het re-integreren is en die beschikbaar is voor het lesgeven aan huis?
  • Heeft de school een stagiaire van de pabo, lerarenopleiding, sph-opleiding of opleiding tot onderwijsassistent, die capabel is om de zieke leerling thuis les te geven?
  • Heeft de school contact met een gepensioneerde oud-collega die de leerling thuis wil begeleiden?
  • Zijn er bevriende klasgenoten die samen met de leerling huiswerk kunnen maken?
  • Is er een leerling uit een hogere klas die thuis les kan geven aan de zieke leerling?
  • Werkt de school met een vaste invaller die bij de leerling aan huis les kan geven?

Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het onderwijsadviesbureau in uw regio.

 


Print Friendly, PDF & Email