Overlijden van een zieke leerling

Een school die wordt geconfronteerd met een leerling die levensbedreigend ziek is en vroegtijdig aan deze ziekte zal overlijden, komt voor een zware taak te staan.

School biedt de leerling in deze onzekere periode houvast en toekomstperspectief, hoe beperkt de toekomst ook kan zijn en maakt een belangrijk deel uit van de leefwereld van kinderen en jongeren. De omstandigheden vragen vaak wel dat de school de invulling van het onderwijs aanpast aan de behoeften van de leerling.

Tegelijkertijd moet de school zich voorbereiden op het mogelijke verlies van de leerling. De zieke leerling, maar ook klasgenoten, broers of zussen hebben behoefte aan begeleiding bij de omgang met het verlies. Het spreekt vanzelf dat de meeste leraren er niet op zijn toegerust om deze taken zonder hulp van anderen op zich te nemen. Het is raadzaam om collega’s of externe deskundigen om ondersteuning te vragen.

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Op woensdag 28 november organiseert OZL Midden- en Zuid-Brabant in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost en Mytylschool Eindhoven het minisymposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!.  Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Zorg, Onderwijs en...

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...