Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Informatie en advies 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan je hersenen die na de geboorte ontstaan is. Bij kinderen ontstaat NAH meestal door geweld van buitenaf, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, een val, of een klap tegen het hoofd. Maar ook kan hersenletsel ontstaan door zuurstoftekort, door een herseninfarct of door een hersentumor.

Er zijn zeer veel symptomen die wisselend bij iemand met NAH kunnen voorkomen. Bv. hoofdpijn of vermoeidheid, en/of angst of prikkelbaarheid, of aandachts- en concentratieproblemen. Symptomen op het vlak van gedrag en emotie zijn het meest voorkomend. Bij de behandeling en begeleiding van leerlingen met NAH zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Er is geen standaard behandeling, elk kind doorloopt een eigen traject.

Gevolgen voor het onderwijs

Zowel bij ernstig als bij licht hersenletsel openbaren sommige problemen zich pas jaren nadat het kind hersenletsel heeft opgelopen. Wanneer duidelijk is dat de problemen samenhangen met eerder opgelopen NAH, is dat een belangrijke stap naar een adequate aanpak.
Het streefdoel is dat elke leerling met NAH een eigen aangepast, gestructureerd en flexibel onderwijsaanbod krijgt. Er is geen universele aanpak beschikbaar, maar er bestaan voor de verschillende problemen die zich kunnen voordoen wel strategieën die in de praktijk effectief zijn gebleken. Leerlingen met NAH kunnen veel baat hebben bij onderwijskundige ondersteuning, bijvoorbeeld les in een een-op-een-situatie.

In de brochure geven we tips en krijgt u tevens verwijzingen naar andere relevante websites.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Over het hoofd gezien – boekrecensie

Over het hoofd gezien – boekrecensie

“Over het hoofd gezien” is een boek van medisch socioloog Dr. Eric Hermans, waarin twaalf jonge mensen hun levensverhaal vertellen. Levensverhalen, die worden bepaald door in de jeugd opgelopen hersenletsel, ten gevolge van ziekte of een ongeval. Levensverhalen die...

Ik hou nog steeds van appeltaart – boekrecensie

Ik hou nog steeds van appeltaart – boekrecensie

“Ik hou nog steeds van appeltaart”, een boek over de gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel bij kinderen en jongeren: Handboek voor ouders, begeleiders en onderwijsprofessionals. En dat is precies wat het is, een handboek, boordevol achtergrondinformatie en...

Interventies op school voor leerlingen met NAH

Interventies op school voor leerlingen met NAH

Wanneer op basis van onderzoek en een medische verklaring kan worden aangetoond dat er bij een leerling sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan de school een aantal praktische maatregelen nemen die het naar school gaan van de leerling soepeler doen...

Vilans Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Vilans Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Vilans is een kenniscentrum voor langdurende zorg in Utrecht. Vilans specialiseert zich onder meer in de zorg voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), in ondersteuning en advies voor kind en jongere, het gezin en het onderwijs. Veel kinderen...

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt ruim 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

Kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu

Kinderen met diverse problemen kunnen terecht bij de kinderneuroloog. Voorbeelden zijn een achterstand in de ontwikkeling, problemen met bewegen, problemen met evenwicht, epilepsie, hoofdpijn, acute uitval van arm, been, spraak of gezicht....