Ik hou nog steeds van appeltaart – boekrecensie

“Ik hou nog steeds van appeltaart”, een boek over de gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel bij kinderen en jongeren: Handboek voor ouders, begeleiders en onderwijsprofessionals. En dat is precies wat het is, een handboek, boordevol achtergrondinformatie en situaties die zich kunnen voordoen, bij een kind of jongere met NAH, bij het gezin en binnen het onderwijs. Van daaruit worden adviezen, tips en tools gegeven. Het boek is geschreven door Suzanne de Roos en Diana Moonen-de Zwaan.

Ervaringsverhalen

Wat het boek heel bijzonder en waardevol maakt, is dat het behandelde onderwerp in elk hoofdstuk wordt geïllustreerd door ervaringsverhalen van kind of jongere zelf, hoe zij het leven met NAH ervaren, maar vooral ook van de ouders. Zij vertellen over de verschillende aspecten van het leven met en zorgen voor een kind of jongere met NAH, in de verschillende stadia van herstel. Juist die verhalen geven een inkijkje hoe het werkelijk is, als je leven opeens 180 graden kantelt doordat je kind een ongeluk of ziekte krijgt met als gevolg blijvend hersenletsel. Zij vertellen ‘van binnenuit’ over hoeveel het gehele traject van ziekenhuis en revalidatie van hen vroeg, over het zoeken naar de meest passende ondersteuning voor hun kind, over reacties van de buitenwereld, over de verschillende emoties en gedachten die hen overrompelden en over wat het met je doet, als je geconfronteerd wordt met een ingrijpend-veranderde toekomst van je kind, van je gezin en van je eigen leven.
Het wordt nooit meer zoals het ooit was.

Over de auteurs

De schrijfsters van dit boek, Suzanne de Roos en Diana Moonen-de Zwart, zijn beide al ruim tien jaar werkzaam in de hulpverlening en ondersteuning van kinderen en jongeren, die door een ziekte of ongeval NAH hebben opgelopen. Daardoor spreken zij vanuit een zeer grote ervaring opgedaan in het werken met deze doelgroep. Bovendien heeft Diana Moonen als ouder zelf de situatie meegemaakt, waarin haar kind ziek werd en daar NAH aan overhield. Dit spreekt uit het gehele boek, deze ervaring ‘van binnenuit’, wat het voor de lezer zeer toegankelijk maakt.

Dagelijkse praktijk

Terwijl de NAH vaak niet aan de buitenkant te zien is, zijn de gevolgen ervan voortdurend merkbaar in het leven van een kind of jongere. Zij kunnen problemen ervaren in het dagelijks functioneren, in het leren en kunnen concentreren, maar ook in de belastbaarheid, het gedrag en het leren omgaan met hun emoties. Uiteraard vraagt dit van ouders – en van leerkrachten op school – een continue ondersteuning en begeleiding. Zoveel mogelijk verschillende facetten hiervan worden beschreven, zodat zowel ouders als onderwijsprofessionals en hulpverleners gaan begrijpen en invoelen, wat zich afspeelt in de hersenen van kinderen of jongeren met hersenletsel, wat daarvan naar buiten komt in bijvoorbeeld emoties of gedrag en wat hierdoor nog wel of nog niet mogelijk is. Samen met de gegeven tips en tools leidt dit tot een veel beter kunnen begeleiden en stimuleren van kinderen en jongeren met NAH.

In dit boek wordt niet alleen aandacht besteed aan hoe het hersenletsel kan ontstaan, maar vooral aan hoe er daarna mee om te gaan:
• hoe kun je dit als ouders zelf verwerken, als jouw kind voortaan met NAH door het leven moet gaan, hoe kun je leren jouw kind hierin goed te ondersteunen, hoe kun je je andere kind(eren) hierin begeleiden en aandacht blijven geven, hoe kun je voor jezelf en voor je gezin weer een evenwicht vinden, van waaruit het leven weer waardevoller en prettiger wordt;
• hoe kun je als mensen uit de naaste omgeving, familie, vrienden en kennissen van het betreffende gezin gaan begrijpen wat er gebeurd is en blijvend veranderd is en hoe kun je het gezin daar zo goed mogelijk in ondersteunen.
• hoe kun je als leerkracht inzicht krijgen in wat dit voor het onderwijs van de leerling met NAH betekent, hoe kun je als leerkracht het beste handelen en de leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat het onderwijstraject van deze leerling zo optimaal mogelijk vervolgd kan worden.
Ondanks dat het deel van dit boek over het weer naar school gaan van de leerling veel adviezen, tips en tools bevat, is het voor de school zeker aan te raden een NAH-kundige professional in te schakelen.

Samengevat geeft dit handboek – aan iedereen die dit leest – een vanzelfsprekend inzicht in de verstrekkende gevolgen van NAH op iemands leven, op het leven van zijn of haar naasten en geeft het ook de handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Zoals in het Voorwoord beschreven staat, is dit boek ‘een bron van (h)erkenning’! Door dit boek is NAH veel zichtbaarder geworden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het boek, de auteurs of het boek bestellen? Bezoek dan de website van de uitgever.

Door Addie Sierksma, consulent bij OZL IJsselgroep en lid van de expertgroep NAH van Netwerk Ziezon.  

Ik hou nog steeds van appeltaart – boekrecensie