Eetstoornis

Informatie en advies voor leraren

Wanneer eten een probleem wordt bij een leerling kan dit grote gevolgen hebben voor het psychisch en lichamelijk welbevinden. De ontwikkeling van de leerling kan in het gedrang komen.

Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij er sprake is van afwijkend eetgedrag al dan niet gepaard gaande met compensatiegedrag (braken/laxeren/sporten) en een verstoord zelfbeeld. Eetstoornissen kunnen ernstige (lichamelijke) gevolgen hebben. Snelle signalering en behandeling is noodzakelijk. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn de meest bekende.

Eetstoornissen zijn ernstige ziekten. De lichamelijke en sociale gevolgen zijn groot en de weg naar genezing is vaak lang. Naarmate een eetstoornis langer duurt, wordt het moeilijker deze met succes te behandelen. De drempel naar de hulpverlening is echter hoog, omdat patiënten vaak moeilijk erkennen dat zij hulp nodig hebben. De eerste hulpvraag komt binnen bij de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De behandeling vindt plaats bij een GGZ-instelling waar gecombineerde zorg geboden wordt. De voorkeur gaat ernaar uit om een behandeling te laten plaats vinden op een plek waar expertise is op het gebied van eetstoornissen. Soms zal het nodig zijn een leerling op te nemen in het ziekenhuis of een GGZ-instelling. De ervaring leert dat het blijven volgen van onderwijs tijdens de behandeling het genezingsproces van de leerling kan bevorderen. Tijd besteden aan onderwijs is wel afhankelijk van de lichamelijke en psychologische conditie van de patiënt zoals de behandelaar die inschat.

Gevolgen voor het onderwijs

Vooral in de puberleeftijd ontstaan eetstoornissen. Ook kinderen die nog op de basisschool zitten kunnen een eetstoornis ontwikkelen. De school heeft vaak een signalerende functie. Het is belangrijk om met de leerling in gesprek te gaan wanneer er signalen zijn die passen bij een eetstoornis. Als leraar is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze signalen en te weten wat hij/zij vooral wel en vooral niet moet doen, wanneer er gedacht wordt aan een eetstoornis. In de Ziezonbrochure besteden we hier uitgebreid aandacht aan.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio.

Hieronder een aantal relevante links:

Voor jongeren:

(www.stopmetwachten.nl online psycho-educatielessen; en ‘stories of hope’ door ervaringsdeskundigen

www.proud2Bme.nl chatfunctie;

www.99gram.nl onder andere chat optie en online behandelaanbod via “Jouw Omgeving”

Voor ouders, broertjes en zusjes en onderwijspersoneel:

www.stichtingkiem.nl

   

  A student with an eating disorder

  A student with an eating disorder

  Information and advice for teachersThis brochure explains eating disorders with special attention tot the possible consequences of this disease in school. You will also receive advice on how best to respond to a student with this condition.   More information or...

  Hulpbijeetproblemen.nl

  Hulpbijeetproblemen.nl

  Hulpbijeetproblemen.nl biedt iedereen met een eetprobleem of eetstoornis hulp: of je nou te maken hebt met een eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder), Boulimia Nervosa, Anorexia Nervosa, of een ander eetprobleem. Het maakt niet uit hoe omvangrijk jouw...

  Weet, vereniging rond eetstoornissen

  Weet, vereniging rond eetstoornissen

  Weet, vereniging rond eetstoornissen is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet zet zich in voor verbetering van de zorgketen eetstoornissen vanuit verbinding met alle belanghebbenden. Vereniging Weet is...

  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

  U vindt hier betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en adolescenten. Deze kennis, inclusief praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige psychische problemen, is voor en door professionals in de brede...

  Human Concern

  Human Concern

  Human Concern - Centrum voor eetstoornissen, behandelt álle varianten van een eetstoornis. Stichting Human Concern is een gespecialiseerde GGZ–instelling, die er continu naar streeft om de beste behandeling voor de eetstoornissen als anorexia, boulimia en...

  Anorexiajongens.nl

  Anorexiajongens.nl

  In de samenleving wordt een eetstoornis bij meisjes eerder herkend en erkend dan bij jongens. Ook de hulpverlening is vooral gericht op meisjes. Daardoor vinden jongens met een eetstoornis moeilijk een klankbord. Stichting Anorexia Jongens...

  Buro Puur organiseert deskundigheidsbevordering eetstoornissen

  Buro Puur organiseert deskundigheidsbevordering eetstoornissen

  Buro Puur verzorgt regelmatig ééndaagse trainingen rond het thema eetstoornissen. Het doel van deze trainingsdag is professionals leren een eetstoornis eerder te herkennen en leren hoe ze de juiste hulp kunnen bieden. Alle professionals die met jongeren werken, zoals...

  Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

  Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

  De NAE is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

  Proud2Bme!

  Proud2Bme!

  Proud2Bme is er voor iedereen die problemen heeft met zelfbeeld, eten en aangrenzende problematiek. Op Proud2Bme worden dagelijks meerdere nieuwe artikelen en blogs geplaatst over gezondheid, lifestyle, fashion, beauty, eetproblemen, gezond eten en over...

  Leraar 24: hoe ga je om met een leerling met een eetstoornis

  Leraar 24: hoe ga je om met een leerling met een eetstoornis

  “Het is iets in je hoofd, iets dat tegen je schreeuwt: Niet eten, dunner is mooier!” Ester is negentien jaar en heeft al enkele jaren een eetstoornis. In deze reportage vertelt ze openhartig over haar stoornis en haar gevoelens die daar bij komen kijken....