Interventies op school voor leerlingen met NAH

Wanneer op basis van onderzoek en een medische verklaring kan worden aangetoond dat er bij een leerling sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan de school een aantal praktische maatregelen nemen die het naar school gaan van de leerling soepeler doen verlopen. In onderstaand document vindt u suggesties voor dit soort maatregelen.

In de Ziezon-brochure Een leerling met NAH  vindt u meer informatie over NAH en naar school gaan.

Interventies op school voor leerlingen met NAH