Kinderneurologie.eu

Kinderen met diverse problemen kunnen terecht bij de kinderneuroloog. Voorbeelden zijn een achterstand in de ontwikkeling, problemen met bewegen, problemen met evenwicht, epilepsie, hoofdpijn, acute uitval van arm, been, spraak of gezicht. Bijvoorbeeld na een ongeval.

Voor elk probleem dat lijkt veroorzaakt te zijn door een niet goed functioneren van de hersenen, het ruggemerg, de zenuwen en/of spieren is de kinderneuroloog aanspreekpunt.

Kinderneurologie.eu