NVN Nierpatiëntenvereniging Nederland

De NVN is de patiëntenvereniging van nierpatiënten en helpt bij het behouden en/of verbeteren van kwaliteit van leven en zorg.

Om dit te bereiken zijn de volgende speerpunten geformuleerd: bruikbare informatie, eigen regie, ervaringskennis delen, maatschappelijke participatie, orgaandonatie & transplantatie en kwaliteit & onderzoek.

NVN Nierpatiëntenvereniging Nederland