Weet, vereniging rond eetstoornissen

Weet, vereniging rond eetstoornissen is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet zet zich in voor verbetering van de zorgketen eetstoornissen vanuit verbinding met alle belanghebbenden.

Vereniging Weet is vertegenwoordiger voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.
Weet geeft mensen met een eetstoornis en hun naasten een stem, zodat zij gehoord worden.

Weet biedt een onafhankelijk platform van alle betrokken organisaties in het veld.
Weet brengt ieder kwartaal Weet Magazine uit. Een glossy magazine met persoonlijke verhalen, columns, leerzame interviews.
De hulplijn en het forum zijn bereikbaar voor een luisterend oor en voor vragen en informatie.

Weet is gesprekspartner van alle betrokken partijen.
Gesprekspartner zijn onder andere het Ministerie van VWS, de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE), alle hulpverleners en lotgenotenorganisaties en bovenal mensen met een eetstoornissen en hun omgeving.

Weet, vereniging rond eetstoornissen