Hulpbijeetproblemen.nl

Hulpbijeetproblemen.nl biedt iedereen met een eetprobleem of eetstoornis hulp: of je nou te maken hebt met een eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder), Boulimia Nervosa, Anorexia Nervosa, of een ander eetprobleem.

Het maakt niet uit hoe omvangrijk jouw worsteling met voeding, je zelfbeeld en of je lichaamsbeeld is. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula biedt je hulp met de jongerenwebsite Proud2Bme, het zelfmonitoringsprogramma Featback, ervaringsdeskundigen en behandelingen bij ons centrum in Leiden als dat nodig is.

Hulpbijeetproblemen.nl