Anorexiajongens.nl

In de samenleving wordt een eetstoornis bij meisjes eerder herkend en erkend dan bij jongens. Ook de hulpverlening is vooral gericht op meisjes. Daardoor vinden jongens met een eetstoornis moeilijk een klankbord.

Stichting Anorexia Jongens heeft als doelstelling om anorexia en andere eetstoornissen bij jongens bespreekbaar te maken en hen de weg te wijzen naar de juiste hulpverlening. Ze een plek te geven in de samenleving. Te zorgen dat ze worden gehoord en de juiste informatie en hulp krijgen. En hen in contact te brengen met lotgenoten.

Stichting Anorexia Jongens wil erkenning van anorexia bij jongens. Op de website kunnen jongens met een eetprobleem, ouders en hulpverleners informatie vinden over de ziektes. Hiermee kunnen jongens door snelle herkenning van het probleem direct en effectief worden geholpen.

Stichting Anorexia Jongens biedt een klankbord voor jongens die anorexia of een andere eetstoornis hebben. En voor ouders en hulpverleners die hen willen helpen. Op de website www.anorexiajongens.nl vind je volop informatie en advies. Via de nieuw te vormen besloten Facebook groep kunnen jongens in contact komen met lotgenoten.

Anorexiajongens.nl