Online themamiddag ‘Een leerling met een eetstoornis. Wat nu?’

Netwerk Ziezon organiseert op 16 februari de online informatiemiddag ‘Een leerling met een eetstoornis. Wat nu?’ voor consulenten OZL en andere geïnteresseerden. Op het programma staan Stichting KIEM en Buro Basta. Stichting Kiem wil de impact van eetstoornissen minimaliseren, door vroeg signalering en betere organisatie van hulp zodat (jonge) mensen die kampen met een eetstoornis weer vooruit kunnen. Buro Basta vertelt verder over de methodiek geweldloos verzet. Geweldloos Verzet biedt hulpverleners en docenten die te maken hebben met (jonge) mensen met een eetstoornis inzicht  in processen die dit gedrag in stand houden en praktische handvatten voor het doorbreken hiervan. Elke situatie met zorg rondom een kind/jongere is gebaat bij deze methodiek.

Interesse? Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aanmelden kan via deze link.

Online themamiddag ‘Een leerling met een eetstoornis. Wat nu?’