Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Inleiding
Hier is een korte samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met een niet aangeboren hersenaandoening (NAH) met hiernaast een link naar de gehele brochure. In de brochure geven we u uitgebreid informatie over het ziektebeeld en adviezen voor het onderwijs.

Wat is NAH
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan je hersenen die na je geboorte ontstaan is. Bij kinderen ontstaat NAH meestal door geweld van buitenaf, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, een val, of een klap tegen het hoofd. Maar ook kan hersenletsel ontstaan door zuurstoftekort, door een herseninfarct of door een hersentumor. Er zijn zeer veel symptomen die wisselend bij iemand met NAH kunnen voorkomen. Bv. hoofdpijn of vermoeidheid, en/of angst of prikkelbaarheid, of aandachts- en concentratieproblemen. Symptomen op het vlak van gedrag en emotie zijn het meest voorkomend.

Bij de behandeling en begeleiding van leerlingen met NAH zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Er is geen standaard behandeling, elk kind doorloopt een eigen traject.

Wat zijn de gevolgen op school?
Zowel bij ernstig als bij licht hersenletsel openbaren sommige problemen zich pas jaren nadat het kind hersenletsel heeft opgelopen. Wanneer duidelijk is dat de problemen samenhangen met eerder opgelopen NAH, is dat een belangrijke stap naar een adequate aanpak.

Het streefdoel is dat elke leerling met NAH een eigen aangepast, gestructureerd en flexibel onderwijsaanbod krijgt. Er is geen universele aanpak beschikbaar, maar er bestaan voor de verschillende problemen die zich kunnen voordoen wel strategieën die in de praktijk effectief zijn gebleken. Leerlingen met NAH kunnen veel baat hebben bij onderwijskundige ondersteuning, bijvoorbeeld les in een een-op-een-situatie.

In de brochure geven we tips en krijgt u tevens verwijzingen naar andere relevante websites.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs