Schoolbeleid en wettelijk kader

Hoe maakt de school beleid rond de begeleiding van zieke leerlingen?

Als u te maken krijgt met een zieke leerling in de klas, is het van belang snel te handelen. Zo zorgt u ervoor dat de doorgaande lijn zoveel mogelijk gewaarborgd blijft en de leerling in contact blijft met de school.

Neem daarom in een vroeg stadium al contact op met een consulent OZL in uw regio. Ook als u deze ondersteuning nog niet nodig heeft, is het goed om voorbereid te zijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Zorg dat de ondersteuning voor zieke leerlingen (OZL) opgenomen is in de basisondersteuning;
  • Neem in de schoolgids, het schoolplan en het ondersteuningsplan een passage op over hoe de school omgaat met een leerling die langdurig of chronisch ziek is;
  • Zorg voor informatie over OZL op uw website zodat ook ouders weten wat er mogelijk is;
  • Stem af met het samenwerkingsverband over passende onderwijszorgarrangementen;
  • Zorg ervoor dat leraren op de hoogte zijn van de voorziening OZL en zorg eventueel voor een ‘expert’ OZL op school (zoals een school ook taal- of rekenexperts kent);
  • Maak kennis met de OZL-consulent die werkzaam is bij het onderwijsadviesbureau in uw regio. Wanneer de hulp van een consulent dan nodig is, is de eerste stap al gezet!

Kan een mbo-school ook een beroep doen op de ondersteuning van de consulent OZL?

Voor mbo-leerlingen die bij aanvang van hun opleiding niet ouder waren dan 18 jaar en nog geen startkwalificatie hadden, kan ondersteuning door een consulent OZL worden ingeroepen. Wanneer de hulpvraag een oudere mbo-leerling betreft die buiten deze categorie valt, kan de mbo-instelling de consulent OZL raadplegen voor nader advies, maar kan er geen ondersteuningstraject zoals in het primair of voortgezet onderwijs worden geboden.

Wettelijk kader Onderwijs Zieke leerlingen

De voorziening onderwijs aan zieke leerlingen is opgenomen in de verschillende onderwijswetten. In het pdf bestand op deze pagina vindt u de betreffende wetsartikelen voor zowel het primair en voortgezet onderwijs als voor het beroepsonderwijs.

Paragraaf schoolgids, schoolplan en ondersteuningsplan

In de schoolgids, het schoolplan en het ondersteuningsplan moet een paragraaf zijn opgenomen hoe de school omgaat met een leerling die langdurig en/of regelmatig door ziekte het onderwijs op school (tijdelijk) niet kan volgen. Hieronder kunt u voorbeeldteksten voor het beleid van uw school (geankerd in uw schoolplan), voor in de schoolgids ter informatie aan de ouders en voor het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband downloaden.

Nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd. Bekijk HIER de factsheet. Het doel is om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen en geeft informatie hoe scholen met alle betrokkenen,...

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...