KlasseContact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten.

De leerling kan vanachter de KlasseContact-laptop thuis of in het ziekenhuis actief deelnemen aan de lessen. In de klas staat een KPN Klasgenoot, dit is een ICT-set waarmee een beeld- en geluidsverbinding kan worden gemaakt tussen de school en de leerling, thuis of in het ziekenhuis. De leerling is zo aanwezig in de klas en volgt, zo veel als mogelijk, onderwijs net als zijn of haar klasgenoten.

Dit bijzondere project is een gezamenlijk initiatief van Onderwijsontwikkeling Nederland en het KPN Mooiste Contact Fonds. Bij de uitvoering van KlasseContact wordt nauw samengewerkt met het netwerk Ziezon. Het project is in 2008 gestart met de inzet van 85 beschikbare ICT-sets. In 2017 zijn er voor 570 zieke leerlingen ICT-sets geplaatst waarmee zij onderwijs op afstand kunnen volgen. In dat jaar hielpen de KlasseContact-helpdesk en de monteurs 1100 chronisch en ernstig zieke leerlingen én hun leerkrachten met technische en gebruikersvragen.

Voor welke leerlingen is KlasseContact bestemd?

KlasseContact is bestemd voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een leerling komt in aanmerking als hij of zij een chronische of ernstige somatische ziekte heeft en hierdoor gedurende langere periode niet naar school kan gaan. De leerling moet dan wel worden begeleid door een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulent is de verbindende schakel tussen ouder/leerling en de school.

Consulenten OZL

De consulenten OZL, die in dienst zijn bij de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp en de universitair medische centra, begeleiden de leerlingen. Zij zijn verenigd in het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon). Binnen het netwerk vindt deskundigheidsbevordering, samenwerking en kennisoverdracht plaats met als doel de kwaliteit van de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen te versterken. Door de actieve inzet van de consulenten van Ziezon en vele anderen maken er steeds meer leerlingen gebruik van KlasseContact.

Aanvraag KlasseContact

Een aanvraag voor KlasseContact verloopt altijd via een consulent Ondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulenten OZL hebben veel expertise en ervaring in het begeleiden van chronisch en ernstig zieke leerlingen. Zij kunnen vaststellen of de inzet van KlasseContact voor de zieke leerling zinvol is.

In de film laten we stap voor stap zien wat er bij de plaatsing van de Klasgenoot komt kijken.

KlasseContact in de Kuip tijdens wedstrijd Nederland – Frankrijk

KlasseContact in de Kuip tijdens wedstrijd Nederland – Frankrijk

Op vrijdag 16 november gingen 2 schoolklassen naar de Kuip in Rotterdam om de wedstrijd Nederland - Frankrijk bij te wonen. Zij waren uitgenodigd door 2 KlasseContact-leerlingen uit hun eigen klas. In het stadion werden de leerlingen ontvangen door Dirk Kuyt. Gijs en...

OZL: Wiskunde vanaf de bank met Sem

OZL: Wiskunde vanaf de bank met Sem

Het werk van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) is iedere dag anders. Soms heb je te maken met vragen van een school over een kleuter die nierfalen heeft, de andere keer zit je met een zieke tiener aan tafel om zijn leerplan door te spreken....