Scholen voor langdurige zieke leerlingen

Zieke leerlingen die veel zorg of veel extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht op een school voor langdurig zieke kinderen die zich specifiek richt op deze doelgroep.

Scholen voor langdurig zieke leerlingen zijn belangrijk omdat chronisch zieke kinderen hier beter kunnen functioneren dan op een reguliere school. Op deze school wordt het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk chronisch ziek kind.

Elke leerling heeft een individueel handelingsplan. Er is veel aandacht voor de leerling doordat groepen klein zijn: gemiddeld 13 kinderen per klas. Daarnaast bieden de scholen een reeks aan speciale voorzieningen en zorg, die het voor een chronisch ziek kind mogelijk maakt om optimaal onderwijs te volgen.

Alles op een school voor langdurig zieke kinderen is erop gericht om het kind zo fit mogelijk te houden. Zo is er verpleegkundige zorg aanwezig op school. Daarnaast wordt ook actief geprobeerd de gezondheid van de kinderen te bevorderen.

LZK-scholen behoren traditioneel tot het cluster 3 van het speciaal onderwijs. De scholen richten zich op kinderen met duidelijk medische problemen, zoals: epilepsie, astma, reuma, nierziekten of ernstige voedselallergie. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van medische aandoeningen en/of ernstige lichamelijke beperkingen.

De clusters 3 (en 4) zijn bij de invoering van passend onderwijs sinds 2014 verdwenen. De ondersteuningsvraag in combinatie met wat een school kan bieden, bepalen nu de juiste school voor een kind. Het samenwerkingsverband speelt daarin een beslissende rol. Ook de regionale expertise centra (REC’s), waarin de speciale scholen waren samengebracht, zijn met de invoering van passend onderwijs opgeheven. Het speciaal onderwijs maakt nu een onlosmakelijk onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden.

De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Het schoolbestuur is de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Onze school is verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum Noord Oost Nederland cluster 3 (RECNON3),...

De Wijnberg Venray

De Wijnberg Venray

Onderwijsexpertise de Wijnberg SO-VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een full service centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen, Speciaal Onderwijs...

De Waterlelie Cruquius

De Waterlelie Cruquius

De waterlelie, expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie, is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 - 20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie...

De Berkenschutse Heeze

De Berkenschutse Heeze

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen,...

Openluchtschool de Recon Rotterdam

Openluchtschool de Recon Rotterdam

Openluchtschool de Recon is een openbare school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR). De school bestaat uit drie afdelingen: een afdeling...

Mariëndael Arnhem

Mariëndael Arnhem

Mariëndael wil zo veel mogelijk aansluiten bij het reguliere onderwijs. Tegelijkertijd proberen we de individuele mogelijkheden van elke leerling te ontwikkelen en beperkingen te respecteren. Onze uitgangspunten zijn dat elke leerling zich kan ontwikkelen...

Utrechtse Buitenschool De Schans Utrecht

Utrechtse Buitenschool De Schans Utrecht

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op...

Basisschool De Architect Almere

Basisschool De Architect Almere

Basisschool De Architect biedt ondersteuning aan Langdurig Zieke Leerlingen (LZK). Onze school heeft een aanpak voor kinderen met verschillende ziektebeelden. Als uw kind een (of meer) van deze ziektebeelden heeft dan kan het doorgaans regulier onderwijs...