Mariëndael Arnhem

Mariëndael wil zo veel mogelijk aansluiten bij het reguliere onderwijs. Tegelijkertijd proberen we de individuele mogelijkheden van elke leerling te ontwikkelen en beperkingen te respecteren.

Onze uitgangspunten zijn dat elke leerling zich kan ontwikkelen ondanks zijn ziekte of beperking en dat de leerling regisseur is van zijn eigen leven. Onze grondhouding is dus dat we kijken naar wat de leerling wél kan en naar wat zijn talent is.

Onze leerlingen krijgen kansen om zich te ontwikkelen dankzij voldoende structuur, regelmaat en uitdagingen. De leerlingen zitten in kleine groepen met ongeveer dertien leeftijdgenoten. Hierdoor kunnen we goed maatwerk bieden. We stellen eisen aan de leerlingen en wijzen hen zo vroeg mogelijk op hun plichten en verantwoordelijkheden. Zo leren ze omgaan met hun beperking en bereiden we ze voor op een volwaardige plek in de maatschappij.

Mariëndael Arnhem