De Groninger Buitenschool Haren

De Groninger Buitenschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Het schoolbestuur is de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Onze school is verbonden aan het Regionaal Expertise Centrum Noord Oost Nederland cluster 3 (RECNON3), een samenwerkingsverband van alle scholen voor speciaal onderwijs zmlk, lg/mg (mytyl) en lzk in de provincies Groningen en Drenthe.
De leerlingen op de Groninger Buitenschool hebben door hun ziekte ontwikkelings- en/of leerachterstanden opgelopen en zijn afhankelijk van verpleegkundige of paramedische ondersteuning onder schooltijd. Ze zijn daardoor aangewezen op het speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (SO-LZK). De GBS probeert al haar leerlingen een prettige en succesvolle schooltijd te bieden, ondanks hun ziekte.

De Groninger Buitenschool Haren