Openluchtschool de Recon Rotterdam

Openluchtschool de Recon is een openbare school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR). De school bestaat uit drie afdelingen: een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO), Openluchtschool de Recon SO, en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), welke is onderverdeeld in een vmbo (Openluchtschool de Recon College en praktijkstroom (Openluchtschool de Recon Pro).

Openluchtschool de Recon Rotterdam