Publicaties

Literatuurlijst Chronisch Ziek

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken en websites over het thema chronische ziekten. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer, consulenten OZL  van de educatieve voorziening van het AMC-VUmc, en wordt elk jaar geactualiseerd.
Boeken en websites chronisch zieke leerlingen PO 2016
Boeken en websites chronisch zieke leerlingen VO 2016

Lees meer

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Lees meer

Boekje voor ondersteuning ouders en het onderwijs van het zieke kind

In de serie Zorgen over, zorgen voor is deel 3 verschenen voor ouders met een ziek kind.
Doel van dit boekje is om ouders te informeren over het onderwijs van een kind met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van de leerling met een zieke broer of zus thuis en op […]

Lees meer

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

Een op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een ziekte en (dreigende) schoolproblemen. In het nieuwe magazine over ziek zijn en onderwijs vinden scholen en samenwerkingsverbanden alle informatie.

Lees meer

Zorgen over, zorgen voor…

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Lees meer

Met een hartaandoening op school, je staat er niet alleen voor!

Vorige maand is in Sinus, het blad van de patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen, een artikel geplaatst over de ondersteuning aan scholen en ouders van leerlingen met een hartaandoening.

Lees meer

Caring about, taking care of …

Ria Bakker, Janet Bootsma, Mieneke Engwerda
Consultants Education Sick Pupils
Ziezon, 2012
One in ten children suffers from a chronic somatic or long term illness. This means that on the average in every school class there are two or three children with a chronic illness.
In the Netherlands, the law on the education sick pupils (WOOZL) came into force […]

Lees meer