Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een chronische of langdurige ziekte – deel 1

Doel van dit boekje is om docenten en leerkrachten te informeren over het onderwijs aan een leerling met een chronische aandoening of langdurige ziekte.

Deze uitgave is samengesteld voor u, leraar in het basis- , voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs, die geconfronteerd wordt met een leerling met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. In dit boekje vindt u informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. Het is bedoeld om u te informeren en houvast te bieden: een eerste stap naar begeleiding van de leerling.

 

Zorgen over, zorgen voor.. deel 1

Ria Bakker, Mieneke Engwerda
Consulenten OZL