Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een zieke broer of zus – deel 2

De leerling met een zieke broer of zus

Wanneer een kind chronisch ziek is, raakt dit alle gezinsleden. Door de ziekte ontstaan er zorgen en gaat er veel aandacht naar het zieke kind. Broers en zussen (brussen) van een ziek kind krijgen vaak een andere positie en rol in het gezin en kunnen specifieke problemen ervaren. School is voor hen een vertrouwde omgeving die structuur en veiligheid biedt.

Het is daarom van belang dat het normale schoolleven zoveel mogelijk doorgaat. Om leraren in het onderwijs te helpen bij de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met een zieke broer of zus, heeft de educatieve voorziening van het UMCG een boekje ontwikkeld
Het boekje is een uitgave van Ziezon en wordt gratis toegestuurd aan consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Zij verspreiden het op scholen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Zorgen over, zorgen voor.. deel 2

Ria Bakker, Janet Bootsma, Arnold Boom
Consulenten OZL