Zorgen over, zorgen voor: het onderwijs van uw zieke kind en zijn broer of zus – deel 3

Het onderwijs van uw zieke kind en zijn broer of zus

Wanneer een kind chronisch ziek wordt, verandert er veel binnen het gezin. Door de ziekte ontstaan er zorgen en gaat er veel aandacht naar het zieke kind.

Broers en zussen (brussen) krijgen vaak een andere positie en rol. Deze veranderingen hebben impact op de brussen. School is voor brussen een vertrouwde omgeving, die hen structuur en veiligheid biedt. Het is daarom van belang dat het normale schoolleven zoveel mogelijk doorgaat. In het boekje Zorgen over, zorgen voor… De leerling met een zieke broer of zus worden leraren geïnformeerd over de impact die een ziek kind binnen een gezin heeft op brussen. Ook biedt het handreikingen voor de begeleiding van brussen op school.

Zorgen over, zorgen voor.. deel 3

Ria Bakker, Janet Bootsma, Mieneke Engwerda
Consulenten OZL