Epilepsie

Informatie en advies voor leraren

Op deze pagina staat informatie over epilepsie en over de gevolgen van deze aandoening voor het onderwijs. Uitgebreide informatie vindt u in de Ziezon-brochure hierover die u vanaf deze pagina kunt downloaden.

Iemand heeft epilepsie als hij regelmatig aanvallen heeft. Deze aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Bij een aanval kan een kind vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, iets vreemds ruiken of even afwezig zijn. In Nederland hebben ongeveer 100.000 personen epilepsie. Epilepsie openbaart zich veelal in de kindertijd. Hierdoor is de kans groot dat op elke school wel kinderen zitten met epilepsie. 
De ernst kan bij kinderen sterk verschillen. Het ene kind heeft dagelijks te maken met aanvallen terwijl het andere kind er maar af en toe last van heeft. De belangrijkste medische behandelwijze bij epilepsie is het gebruik van medicatie, meestal in de vorm van pillen of drankjes.

Gevolgen voor het onderwijs

Een aanval kan op ieder moment optreden, ook op school. Aanvallen kunnen enkele seconden tot meerdere minuten duren. Als een aanval langer dan drie tot vijf minuten duurt, dan is medische aandacht veelal nodig. De meeste mensen krijgen een gevoel van paniek of angst wanneer ze voor de eerste keer iemand zien die een epileptische aanval krijgt. Leerlingen zullen naar de leraar kijken om te zien wat er moet gebeuren. Het is daarom belangrijk dat de leraar kalm reageert en de leerling met epilepsie de hulp biedt die nodig is. Om goed voorbereid te zijn, is het van belang dat de leraar geïnstrueerd is door de ouders of een arts.
Een kind kan extra aandacht nodig hebben bij het volgen van onderwijs door de gevolgen van epilepsie. Het LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) heeft binnen Passend Onderwijs een uitzonderingspositie en ontvangt jaarlijks aparte financiering van het ministerie OCW voor de landelijke ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie. Ouders, artsen, jongeren, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen leerlingen met epilepsie rechtstreeks aanmelden bij het LWOE.

Brochure

In de brochure, die u vanaf deze pagina kunt downloaden, gaan we uitgebreid in op epilepsie en aanvallen, de oorzaken en de behandeling van epilepsie. Met name de gevolgen die epilepsie kan hebben op school, komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast verwijzen we met links naar documenten en relevante websites.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

De Waterlelie Cruquius

De Waterlelie Cruquius

De waterlelie, expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie, is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 - 20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie...

De Berkenschutse Heeze

De Berkenschutse Heeze

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen,...

Kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu

Kinderen met diverse problemen kunnen terecht bij de kinderneuroloog. Voorbeelden zijn een achterstand in de ontwikkeling, problemen met bewegen, problemen met evenwicht, epilepsie, hoofdpijn, acute uitval van arm, been, spraak of gezicht....

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Dit geldt voor het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet...

Kinderneuropsychologie

Kinderneuropsychologie

Deze site biedt informatie over neuropsychologische gevolgen van hersenaandoeningen in de kindertijd. De informatie is bestemd voor psychologen en (para)medici, maar is ook voor ouders, leraren en andere geïnteresseerden toegankelijk.

Cyberpoli.nl

Cyberpoli.nl

De cyberpoli is een online ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als coeliakie, diabetes, astma, IBD, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, CF, hiv of sikkelcelziekte, Klinefelter syndroom of down syndroom.