Crohn of Colitis Ulcerosa

Informatie en advies voor leraren

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn darmziekten die veel invloed kunnen hebben op het functioneren van de leerling op school.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide chronische darmontstekingen. Veel voorkomende klachten zijn buikpijn, diarree, vermoeidheid en groeiachterstand. De ernst van de ziekte verschilt van persoon tot persoon. De een ondervindt veel meer beperkingen van de ziekte dan de ander. Jaarlijks komen er in Nederland ongeveer 250 kinderen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa bij. Vaak gaat aan het stellen van de definitieve diagnose een lange periode van onzekerheid, wisselende klachten en onderzoek vooraf.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronisch van aard. Omdat de oorzaak van de ziekten niet precies bekend is, richt de behandeling zich niet op definitieve genezing, maar op het in toom houden van de klachten. Een leerling moet blijvend medicijnen gebruiken. Sommige leerlingen gebruiken sondevoeding of hebben een darmstoma. Soms is een operatie nodig.

Gevolgen voor het onderwijs

Als een leerling de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa heeft, moet de school met een aantal medische zaken rekening houden. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Toiletgebruik; de leerling moet vaker dan gemiddeld naar het toilet;
  • Vermoeidheid; school moet alert zijn op vermoeidheid bij de leerling;
  • Medicatie; een leerling moet medicatie gebruiken en kan last hebben van bijwerkingen;
  • Sondevoeding; school moet zo nodig sondevoeding faciliteren;
  • Stoma; een leerling met een darmstoma moet in de gelegenheid zijn die te verzorgen op school;
  • Veranderlijkheid van de klachten; de ene dag kan het veel beter gaan dan de andere dag.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Stomavereniging Nederland

Stomavereniging Nederland

De Stomavereniging Nederland werkt aan goede informatie en biedt advies voor mensen die een stoma hebben of krijgen, komen op voor goede zorg en zet zich in voor verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma...

Crohn & Colitis NL

Crohn & Colitis NL

Crohn en Colitis NL is een patiëntenvereniging. Op de website Crohn & Colitis NL Jong staat informatie voor jongeren over hun ziekte, de behandeling en het leven met Crohn of colitis ulcerosa. Je vindt er ervaringsverhalen en kunt in contact komen met lotgenoten.