Brochures

Hersentumor

Hersentumor

Informatie en advies voor leraren Er wordt onderscheid gemaakt tussen een laaggradige hersentumor en een hooggradige hersentumor. Een laaggradige tumor groeit minder ongeremd, blijft binnen het weefsel waarin het ontstaat en zaait niet uit. Maar een laaggradige tumor...

Huidaandoening

Huidaandoening

Informatie en advies voor leraren U vindt hier een samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met een huidaandoening. Specifiek aan de orde komen de huidaandoeningen eczeem en psoriasis. Atopisch eczeem Atopisch eczeem is een bij kinderen veel voorkomende...

Hemofilie

Hemofilie

Informatie en advies voor leraren Hemofilie is een aangeboren erfelijke afwijking van de bloedstolling. Het tekort aan stollingsfactoren resulteert, vooral bij de ernstige vorm van hemofilie, in bloedingen in met name gewrichten en spieren, maar ook in organen en...

Diabetes

Diabetes

Informatie en advies voor leraren Er zijn bij benadering 15.000 kinderen met diabetes in Nederland. Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed is verhoogd. Er zijn twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Bij beide is...

Cystic Fibrosis

Cystic Fibrosis

Informatie en advies voor leraren Cystic Fibrosis (CF, ook wel taaislijmziekte) is een ernstige aangeboren aandoening die (vooralsnog) niet te genezen is. De ziekte tast o.a. het functioneren van longen en spijsverteringsstelsel aan. Door de toegenomen kennis over...

Crohn of Colitis Ulcerosa

Crohn of Colitis Ulcerosa

Informatie en advies voor leraren De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn darmziekten die veel invloed kunnen hebben op het functioneren van de leerling op school. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide chronische darmontstekingen. Veel voorkomende...

Epilepsie

Epilepsie

Informatie en advies voor leraren Op deze pagina staat informatie over epilepsie en over de gevolgen van deze aandoening voor het onderwijs. Uitgebreide informatie vindt u in de Ziezon-brochure hierover die u vanaf deze pagina kunt downloaden. Iemand heeft epilepsie...

Afweerstoornis

Afweerstoornis

Informatie en advies voor leraren Een afweer- of immuunstoornis kan aangeboren zijn of in de loop van het leven opgelopen worden. Voor de duidelijkheid spreken we verder alleen van afweerstoornis in plaats van immuunstoornis, maar beide termen betekenen hetzelfde....

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie

Informatie en advies voor leraren Een leerling uit uw klas moet een stamceltransplantatie ondergaan. Door deze langdurige en intensieve behandeling raakt zijn leven ontregeld en komt het volkomen in het teken van ziekte en behandeling te staan. Toch blijft school ook...

Sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte

Informatie en advies voor leraren Sikkelcelziekte komt vooral voor bij mensen die van oorsprong afkomstig zijn uit tropische en subtropische landen. In Nederland leven naar schatting ongeveer 1000 tot 1500 kinderen met deze ziekte. Sikkelcelziekte is een chronische en...

Non-Hodgkin-Lymfoom

Non-Hodgkin-Lymfoom

Informatie en advies voor leraren Een Non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De symptomen die bij de presentatie van dit ziektebeeld horen zijn heel divers, variërend van nauwelijks klachten tot ernstig ziek. Algemene symptomen zijn: onbegrepen...

Allergie

Allergie

Informatie en advies voor leraren In het medisch woordenboek wordt allergie omschreven als: 'Een specifieke reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normalerwijze niet schadelijk zijn.' De ‘lichaamsvreemde stoffen’ waar sommige mensen allergisch op...