Brochures

Crohn of Colitis Ulcerosa

Crohn of Colitis Ulcerosa

Informatie en advies voor leraren De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn darmziekten die veel invloed kunnen hebben op het functioneren van de leerling op school. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide chronische darmontstekingen. Veel voorkomende...

Epilepsie

Epilepsie

Informatie en advies voor leraren Op deze pagina staat informatie over epilepsie en over de gevolgen van deze aandoening voor het onderwijs. Uitgebreide informatie vindt u in de Ziezon-brochure hierover die u vanaf deze pagina kunt downloaden. Iemand heeft epilepsie...

Afweerstoornis

Afweerstoornis

Informatie en advies voor leraren Een afweer- of immuunstoornis kan aangeboren zijn of in de loop van het leven opgelopen worden. Voor de duidelijkheid spreken we verder alleen van afweerstoornis in plaats van immuunstoornis, maar beide termen betekenen hetzelfde....

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie

Informatie en advies voor leraren Een leerling uit uw klas moet een stamceltransplantatie ondergaan. Door deze langdurige en intensieve behandeling raakt zijn leven ontregeld en komt het volkomen in het teken van ziekte en behandeling te staan. Toch blijft school ook...

Sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte

Informatie en advies voor leraren Sikkelcelziekte komt vooral voor bij mensen die van oorsprong afkomstig zijn uit tropische en subtropische landen. In Nederland leven naar schatting ongeveer 1000 tot 1500 kinderen met deze ziekte. Sikkelcelziekte is een chronische en...

Non-Hodgkin-Lymfoom

Non-Hodgkin-Lymfoom

Informatie en advies voor leraren Een Non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De symptomen die bij de presentatie van dit ziektebeeld horen zijn heel divers, variërend van nauwelijks klachten tot ernstig ziek. Algemene symptomen zijn: onbegrepen...

Allergie

Allergie

Informatie en advies voor leraren In het medisch woordenboek wordt allergie omschreven als: 'Een specifieke reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normalerwijze niet schadelijk zijn.' De ‘lichaamsvreemde stoffen’ waar sommige mensen allergisch op...

Buikklachten

Buikklachten

Informatie en advies voor leraren Buikklachten komen vaak voor bij kinderen van alle leeftijden. Buikpijn kan plotseling opkomen en een korte periode hevig zijn. Men spreekt dan van acute buikpijn. Buikpijn die gedurende meerdere maanden steeds terugkeert en wisselt...

Astma

Astma

Informatie en advies voor leraren Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer 10-15 % van alle kinderen heeft een vorm van astma. Dus in elke klas zijn dat 2-3 kinderen! Astma is een chronische luchtwegaandoening en bij astma speelt aanleg...

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer van de Educatieve Voorziening van het AMC-VUmc, consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.