Partnerschap overgewicht

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Care for Obesity (C4O) werken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. De Zorgstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor deze activiteiten.

Deze zorgstandaard vormt een noodzakelijke stap voor het mogelijk maken van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen met àlle niveaus van overgewicht en obesitas; één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van onze tijd.

Partnerschap overgewicht