Iemandzoalsik.nl

Site op initiatief van de Vereniging Spierziekten Nederland, de Reumapatiëntenbond en het Astmafonds. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring op deze terreinen.

Iemandzoalsik.nl is het sociale netwerk, waar mensen die te maken krijgen met een zeldzame chronische aandoening hun emoties, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, waar vragen gesteld kunnen worden en deelgenoten zelf antwoord geven. Als gebruiker van deze website kun je:

  • gesprekken voeren met mensen die in dezelfde situatie zitten, dezelfde diagnose hebben, of dezelfde beperking kennen;
  • contact zoeken over allerlei onderwerpen;
  • met anderen delen hoe het met je gaat en wat je bezig houdt;
  • jouw ervaringen delen en leren van de ervaringen van anderen;

Deze website wordt beheerd door de Vereniging Spierziekten Nederland. Iemandzoalsik.nl is betrouwbaar en niet commercieel. Jouw privacy wordt gewaarborgd, je bepaalt zelf wat je wel en niet deelt.

Voor en met elkaar

Als gebruiker van deze website kun je gesprekken voeren met mensen die dezelfde diagnose hebben, maar je kunt ook contact zoeken over allerlei andere onderwerpen. Iemandzoalsik.nl is er niet alleen voor mensen die zelf de aandoening hebben, maar ook voor de partner, familie en vrienden. Iemandzoalsik.nl verbindt mensen met elkaar: Of je nu net de diagnose hebt gehoord of al lang met een aandoening leeft. Vragen hebt over de aandoening of over ervaringen met medicatie of hulpmiddelen. Omdat je wilt weten hoe je zo goed mogelijk de dag door komt. Of omdat je wilt delen hoe het met je gaat.

Iemandzoalsik.nl