Schoolenallergie.nl

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk biedt een uitvoerig informatieplatform voor school en allergie.

Van deze site is een voorbeeld protocol te downloaden waarin de handelwijze bij anafylaxis uitvoerig staat beschreven

Schoolenallergie.nl