Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij kinderen

In mei 2019 heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) bij kinderen.

In deze richtlijn worden vier SOLK-clusters besproken, te weten functionele buikpijn, chronische hoofdpijn, chronische pijn in houdings- en bewegingsapparaat en chronische moeheid met als subgroep het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS)

SOLK is een werkhypothese die gedifferentieerd dient te worden van somatische of psychiatrische ziekte. In de richtlijn is een tabel met symptomen opgenomen die mogelijk kunnen wijzen op een somatische of psychiatrische ziekte (alarmsymptomen) bij chronische buikpijn, hoofdpijn, pijn in houdings- en bewegingsapparaat en moeheid.

De volledige richtlijn en een stroomdiagram is te downloaden op deze pagina

 

Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij kinderen