Eindexamen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Paniek bij Rens en zijn ouders toen Rens afgelopen april voor langere tijd opgenomen werd in het WKZ. Over zijn gezondheid natuurlijk, maar ook over het eindexamen. Want hoe kan je eindexamen doen als je niet op school kan zijn door je ziekte?

“Dat kan”, weet Lucelle Verloop. Als consulent onderwijs zieke leerlingen werkt zij bij de Educatieve Voorziening van het WKZ. “Elk jaar zijn er eindexamenkandidaten die door hun ziekte geen eindexamen kunnen doen op school, maar wel thuis of in het ziekenhuis. Dit jaar begeleid ik samen met mijn collega twee kinderen die hier examen doen.”

Het College van Toetsing en Examens (CvTE) en de onderwijsinspectie hebben daarvoor een speciale regeling gemaakt. Mits de examensecretaris van school een beroep doet op deze clausule, kan een zieke leerling het eindexamen maken buiten school. Zo ook Rens, die op donderdag 8 mei 2019 onder toezicht van twee surveillanten het examen wiskunde B in een ruimte naast de WKZ-school maakte. “Vaak weten scholen niet dat deze mogelijkheid bestaat’, vertelt Lucelle. “Wij zijn ervoor om scholen hier in te begeleiden en faciliteren. Overigens niet alleen als de leerling het examen in het ziekenhuis zelf maakt, maar ook als leerlingen in de weken voor de examens voor een opname hier zijn. Dan begeleide we hen bij de voorbereiding.”

Harder werken
Scholen denken aan de gezondheid van de leerling, ‘word eerst maar beter’, is vaak hun devies. Maar, zo weet Lucelle uit ervaring, “zieke leerlingen werken net zo hard, vaak harder dan andere leerlingen voor hun eindexamen. Dan gooi je een jaar weg omdat je door ziekte opgenomen bent tijdens de periode van het eindexamen. Dat is niet nodig.” Natuurlijk kan het zijn dat een leerling door de ziekte of opname niet in staat is om twee examens op een dag te maken. Dan is er de mogelijkheid om de examens te verdelen over drie tijdvakken: in mei, juni en augustus. Ook zijn er leerlingen die hun eindexamens spreiden over twee jaar omdat ze minder energie hebben door hun ziekte. “Dat is vaak een uitkomst voor leerlingen die een chronische ziekte hebben”,  licht Lucelle toe. “Het advies om een niveau lager te doen vanwege de beperkte belastbaarheid hoeft met deze mogelijkheid niet het beste advies te zijn.”

Klik HIER voor het volledige artikel.

 
Eindexamen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis