Hulp voor ernstig zieke kinderen: van diagnose t/m nazorg

Vanaf 2019:  minister stelt geld beschikbaar voor rouw&verliesbegeleiding in de thuissituatie.

Uit de ‘Patient Journeys Kinderpalliatieve Zorg’ is gebleken dat er knelpunten spelen waar het gaat om de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek kind in de thuissituatie, van diagnose t/m nazorg. Er bestaan onduidelijkheden over de voorwaarden waaronder geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding bij kinderen kan worden ingezet.

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft daarom in een kamerbrief laten weten voor de hele palliatieve zorg de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie te willen verbeteren. Hieronder vallen ook alle gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte, vanaf diagnose tot na overlijden van het kind. Vanaf 2019 stelt het ministerie daarom jaarlijks 7 miljoen euro vanuit de Regeerakkoordmiddelen beschikbaar, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021. Een deel hiervan zal gaan naar de kinderpalliatieve zorg.
Gezien de begeleiding van gezinnen met een ernstig ziek kind waar het gaat om zingeving en levensbegeleiding veelal door rouw- en verliesbegeleiders wordt verzorgd, is de beroepsgroep ‘rouw- en verliesbegeleiders’ toegevoegd aan deze impuls.

Ten behoeve van de verdeling van de beschikbare middelen, die verlopen via de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK), heeft het Kenniscentrum kwaliteitseisen voor de rouw- en verliesbegeleiding opgesteld. Dit omdat ‘rouw- en verliesbegeleider of rouwtherapeut’ geen beschermde beroepstitel is. Rouw- en verliesbegeleiders moeten voldoen aan deze eisen willen zij aanspraak maken op de middelen uit de impuls geestelijke verzorging.

Op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatief kunt U opzoeken waar U terecht kunt voor rouw&verliesbegeleiding onder “Zorg in Uw buurt”. https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt

Hier downloadt u de kwaliteitseisen

Hulp voor ernstig zieke kinderen: van diagnose t/m nazorg