Studio24 – Omgaan met een zieke leerling

Als een leerling langdurig of acuut ziek wordt is er een belangrijke taak voor de school weggelegd van het kind. Naast dat je als school verantwoordelijk bent voor de doorlopende leerlijn is ook het sociale aspect erg belangrijk.

Helaas blijkt uit de praktijk dat 90% van de docenten geen/weinig aandacht besteed aan de zieke leerling en de verantwoordelijkheid voor onderwijs bij de ouders of het kind zelf komt te liggen. Dat de leraar geen aandacht meer besteed aan het kind komt voor een deel ook door onwetendheid en niet weten waar je hulp of informatie kan krijgen.

In dit studiogesprek praten we met Imke van de Venne. Zij is onderwijs consulent in het WKZ Utrecht. Ze geeft in dit gesprek informatie en handvatten over hoe om te gaan met een zieke leerling.

Studio24 – Omgaan met een zieke leerling