Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat?

De opvattingen van leerkrachten over kinderen met een chronisch somatische conditie in het reguliere onderwijs

(2011) Nicole Noordhof
UMCG, Educatieve Voorziening

In 2012 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet geeft ieder kind het recht onderwijs te volgens op een reguliere school. Passend Onderwijs belooft dat geen enkel kind meer tussen wal en schip belandt en streeft naar “onderwijs voor ieder kind dat aansluit bij zijn mogelijkheden en talenten”.

Met de komst van de wet worden leerlingen met allerlei specifieke zorgbehoeften binnen het reguliere onderwijs gehaald. Zorgbehoeften van leerlingen zijn in drie groepen in te delen: gedragsproblemen, leerproblemen en leerlingen met lichamelijke problemen.
De Educatieve Voorziening (EV) van het Universitair Medisch Centrum Groningen vermoedt dat er in de klas meer aandacht is voor kinderen met gedrags- en/of leerproblemen, dan voor kinderen met een lichamelijk probleem; oftewel een chronisch somatische conditie. Uit eerder onderzoek werd geconcludeerd dat de groep kinderen met een chronisch somatische conditie een “onzichtbare groep” is binnen het reguliere onderwijs (Korte, 2010).

Binnen het onderwijs speelt de leerkracht een grote rol. Hun opvattingen en inzichten bepalen in hoge mate hun handelen in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit de Educatieve Voorziening is men dan ook benieuwd naar de inzichten en opvattingen van leerkrachten over leerlingen met een chronisch somatische conditie in het reguliere onderwijs.

Resultaten en conclusies

De geïnterviewde leerkrachten blijken kinderen met een chronisch somatische conditie te zien als kinderen die meer aandacht en zorg nodig hebben dan de gezonde leerlingen. Zij zien dit als belemmering voor hun werk, omdat meer aandacht voor één kind volgens hen ten koste zal gaan van aandacht voor de rest van de klas. Dit komt door de toch al hoge werkdruk die leerkrachten als negatief bleken te ervaren.

Hier staat tegenover dat leerkrachten ernaar streven optimaal onderwijs te bieden aan ieder kind, ook aan het kind met een chronische conditie. Wel moeten de omstandigheden hierop aangepast worden. Zo moeten er kleinere klassen en goede voorzieningen komen en moeten zij de middelen en de tijd krijgen om het beste uit iedere leerling te kunnen halen.

Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat?