Nu ben ik aan het woord!

Nu ben ik aan het woord! : Ervaringen met school en leren van leerlingen met een chronische of langdurige ziekte
(2010) Jellina Timmer
UMCG, Educatieve Voorziening

De educatieve voorziening (EV) van het UMCG hecht veel waarde aan continuïteit van het onderwijs als een leerling chronisch of langdurig ziek wordt. De EV wil weten of leerlingen zelf dit belang ook ervaren en welke rol motivatie hierbij speelt. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model dat vanuit het perspectief van de leerling de aspecten beschrijft die effect hebben op hun ervaringen met een chronische of langdurige ziekte op school en leren. Er zijn drie onderzoeksvragen waarvan de eerste twee betrekking hebben op bestaande literatuur op het gebied van chronische of langdurige ziekte in combinatie met school en motivatie. De derde vraag richt zich op de ervaringen van chronisch of langdurig zieke leerlingen op de basis- en middelbare school.

Resultaten

De leerlingen vertellen in de interviews goed contact te hebben met klasgenoten. Hierbij geven de leerlingen aan het prettig te vinden dat leerkrachten en klasgenoten op de hoogte zijn van hun ziekte, want op deze manier kan er beter rekening gehouden worden met beperkingen die zij kunnen ervaren. Echter vertellen leerlingen ook dat wanneer deze hulp van klasgenoten volgens hen overdreven of overbodig is, dat deze als vervelend wordt ervaren. Mogelijk houdt dit verband met de behoefte die een aantal leerlingen noemen om “normaal” te zijn. Eén leerling blijkt echter afwijkende antwoorden gegeven te hebben. Deze leerling heeft ervaren dat hij vervelende reacties kreeg op zijn ziekte. Een aantal leerlingen vertelt ook minder behoefte te hebben aan school wanneer zij last hebben van pijn of vermoeidheid.

Conclusie

Het zelfrapportageonderzoek van Noll, Gartstein, Vannatta, Correll, Bukowski en Davies (1999) komt het meest overeen met de resultaten van de afgenomen interviews. Daarmee zou dit onderzoek ondersteunend kwalitatief bewijs kunnen vormen voor het alternatieve inzicht dat leerlingen met een chronische ziekte zich sociaal juist goed lijken te handhaven binnen de groep van medeleerlingen. In vergelijking met de interviews en de literatuur blijkt dat motivatie niet anders hoeft te zijn bij leerlingen met een chronische ziekte, hoogstens door vermoeidheid of andere psychologische staten. Volgens Ladd, et al. (2006) spelen klasgenoten een unieke en kritieke rol in de reactie van leerlingen op school. Dit onderzoek lijkt dit veronderstelde te bevestigen door de belangrijke rol die leerlingen toewijzen aan hun klasgenoten.

Nu ben ik aan het woord!