Een ‘warme’ overstap van VO naar HO

Voor leerlingen met een functiebeperking is een soepele overgang van het VO naar het MBO of het HBO niet vanzelfsprekend. Hier valt nog wel wat te verbeteren op het gebied van passend onderwijs, zegt onderzoeker Karien Coppens (CINOP/Expertisecentrum handicap + studie).

Onlangs is daarom de ‘Handreiking succesvolle overgang van vo naar ho’ samengesteld door Steunpunt Passend Onderwijs, PO-raad, VO-raad, NJI en handicap + studie.

Handleiding succesvolle overgang van vo naar ho

Bron Expertisecentrum: handicap + studie

Een ‘warme’ overstap van VO naar HO