Handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag

Dit document bevat informatie die uw school kan helpen bij het opstellen van beleid en afspraken rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag., waaronder studenten met een chronische ziekte.

Het document is het resultaat van een inventarisatie van het Servicepunt examinering mbo op basis van werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van mbo scholen, overleg met deskundigen van de MBO Raad, het College voor Toetsing en Examinering (CvTE) en het Netwerk Expertisecentra Loopbaanbegeleiding (NEL-BVE). Deze handreiking is door hen gevalideerd.