Een zieke leerling op school

Informatie en advies voor leraren

U hebt één of meerdere leerlingen op school met een acute of chronische ziekte. Denk hierbij aan: leerlingen die als gevolg van een ongeval in het ziekenhuis terecht komen, leerlingen die een operatie ondergaan of leerlingen die vanwege een chronische of ernstige ziekte thuis zijn.

Deze leerlingen moeten begeleiding krijgen, maar hoe? Ook een leerling die ziek is heeft recht op onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht. Ze moeten zorgen dat een zieke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat geldt voor leerlingen die al op de school staan ingeschreven, maar ook voor nieuw aangemelde leerlingen. Wat kan een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen betekenen voor de school en voor uw zieke leerling? Daar leest u in de brochure meer over.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank of zoek verder op dit thema in deze site.