De onmisbare vrijwilliger voor mijn zieke leerling in Almere

Vandaag is het de dag van de vrijwilliger en sta ik graag stil bij de inzet van Wim Grosheide. Een vrijwilliger met een gouden randje!. Waarom? Ik leg het je graag uit. Sinds mei 2018 werk ik als Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in Almere. Het onderwijssysteem in Almere is zwaar belast. Een flink lerarentekort, veel verzuim onder leerlingen en weinig scholen met extra zorgmogelijkheden.

En wat dan… als een school wordt geconfronteerd met een ernstig of chronisch zieke leerling. Deze leerling kan niet fysiek deelnemen aan het onderwijs. Wat nu? Les op afstand of les aan huis? Huisbezoek, kaartjes sturen, telefoongesprekken, appen. Wat is de belangrijkste hulpvraag? Hoe kan de leerling belast worden? Eerst beter worden off al schoolwerk aanbieden? Uit ervaring weet ik dat veel leerlingen door willen gaan met leren en ontwikkelen. Geen achterstanden oplopen, mee met de klas. Geen zorgen of ze misschien blijven zitten of afstromen naar een lager niveau. Wat is daarvoor nodig?

Het kind heeft baat bij onderwijs individuele aandacht en tijd. Een school met een ernstig of chronisch zieke leerling kan onderwijsondersteuning ontvangen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) van het onderwijsadviesbureau in de regio.

Als Consulent OZL kan ik in uitzonderlijke gevallen soms wat les aan huis of op school geven. Maar mijn inzet is beperkt. Ook Passend Onderwijs Almere kan meedenken, maar les wordt niet door hen gegeven. Daar is de school verantwoordelijk voor. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden. Een ervan is de inzet van vrijwilligers zoals Wim Grosheide. Lees hieronder zijn verhaal en ervaringen:

“Sinds een jaar ben ik, via de vrijwilligersorganisatie Coach4you, coach van Amin. Een 14 jarige Syrische jongen die 5 jaar geleden met zijn ouders naar Nederland is gekomen. Hij leed aan een ernstige ziekte, waardoor hij alleen kon functioneren als hij eens in de drie weken nieuw bloed kreeg toegediend. Door zijn ziekte heeft hij altijd erg veel van school gemist.

 De bedoeling was dat ik hem zou coachen bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Dat liep wat anders dan verwacht omdat hij, net na de kennismakingsweken op school, een beenmergtransplantatie kreeg, Dat betekende 6 weken in het ziekenhuis en twee maanden thuis voor het herstel.

Inmiddels heeft Amin een beenmergtransplantatie (ook wel stamceltransplantatie genoemd) ondergaan, die goed lijkt aan te slaan. Het is duidelijk dat Amin en zijn gezin wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik ga eens per week langs om te helpen met het plannen van schoolwerk, ik help met de papierwinkel en kan ondersteunen bij de contacten met school. Het is heel bevredigend dat je als vrijwilliger iets kunt betekenen voor een kind dat zo’n pech heeft. Je merkt dat het zin heeft wat je doet en de hulp wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast vind ik de contacten met andere vrijwilligers, hulpverleners en de school heel stimulerend. Samen proberen we het beste voor Amin te bereiken.”

Deze bovenstaande woorden van Wim zijn inspirerend. Ik word er erg blij van en spreek Wim in deze fase wekelijks, zodat we samen kunnen afstemmen wie wanneer bij Amin is. Zeg nou zelf, dat gun je toch iedere zieke leerling in de stad of in Nederland?

We hebben in Almere meer vrijwilligers zoals Wim nodig! Heel graag wil ik een oproep doen, om te inventariseren of er meer vrijwilligers te vinden zijn in Almere. Die een zinvolle en zeer welkome bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een zieke leerling. Want Amin is niet de enige leerling in de stad die een extra steuntje kan gebruiken. Mail naar imke.vandevenne@ijsselgroep.nl als je belangstelling hebt. Dan kijk ik of we samen iets kunnen regelen.

Imke van de Venne, Consulent Onderwijs Ondersteuning Zieke Leerlingen – OZL IJsselgroep
Wim Grosheide, vrijwilliger – Coach4you

De onmisbare vrijwilliger voor mijn zieke leerling in Almere