Op afstand en toch dichtbij

Sinds dit jaar heeft een werkgroep van Netwerk Ziezon het initiatief genomen om samen met PlaygroundVR een mooie pilot te starten voor zieke leerlingen in het onderwijs. Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel en missen contacten met hun klasgenoten. Om dat gemis wat te compenseren werken consulenten al jaren met het welbekende KlasseContact voor onderwijs op afstand. Met PlaygroundVR breiden ze het assortiment uit, zodat kinderen ook daadwerkelijk met elkaar kunnen spelen in een virtuele speeltuin. Samen rondlopen, kletsen, een bal overgooien, verstoppertje spelen. Het kan allemaal!

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis werd deze techniek al toegepast als afleiding voorafgaand aan bijvoorbeeld een operatie. Of om kinderen op afdelingen met elkaar te laten spelen. De werkgroep wilde ervaring opdoen met het effect van deze nieuwe mogelijkheden op het welzijn van kinderen in het onderwijs. Inmiddels is de eerste PlaygroundVR set in gebruik genomen in Almere.

PlaygroundVR plaatsin op de Duinvlinder
Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, Imke van de Venne en Michael de Waard, brachten de set naar De Duinvlinder in Almere, de school waar leerling Aidan in groep 4 zit. Door zijn gezondheidstoestand kan hij niet fysiek deelnemen aan het onderwijs in de klas. Via KlasseContact kan hij de lessen volgen, Imke gaf hem soms individueel les op afstand om te werken aan zijn leesvaardigheden. Zijn moeder Jennifer zat trouw naast hem, om hem te steunen. Maar er miste iets. Aidan houdt van grapjes maken, maar echt spelen met leeftijdsgenoten, daar was geen sprake van. Zo zagen ze in PlaygroundVR een mooie kans.

“Op school ontmoeten we elkaar in een aparte ruimte. Waar iedereen vol verwachting naar Michael keek, wat er uit zijn koffertjes kwam. Michael zorgde voor de technische opstart en gaf Aidan een bril en zette de andere zelf op. Wat er toen gebeurde was magisch! Aidan zat op zijn driewieler met bril en we zagen een brede glimlach verschijnen. Hij zwaaide druk met zijn controller en verplaatste zich moeiteloos door de speeltuin. We hebben een tijdje gespeeld en hadden de smaak te pakken. Ook zijn moeder ontkwam niet aan de test. Samen ontdekten ze het landschap en liepen rond in de virtuele wereld. Iets dat in de gewone wereld door Aidan zijn fysieke beperkingen niet lukt. Maar nu overwon hij moeiteloos alle obstakels. Aidan was uiteraard de winnaar van de dag!”

Imke van de Venne, Consulent Onderwijs Zieke Leerlingen

Op afstand en toch dichtbij