Themamiddag over longziekten

Alle consulenten OZL in Nederland zijn lid van een of meerdere expertgroepen. Binnen deze groepen wordt er in klein verband kennis uitgewisseld die relevant is voor onze doelgroep, maar ook voor de rest van de consulenten. Periodiek komen de leden (digitaal) bij elkaar en delen informatie, bespreken casuïstiek maar initiëren ook symposia of andere bijeenkomsten. Dankzij de expertgroepen wordt de kennis van ziektebeelden binnen ons expertisenetwerk constant vergroot.

Zo organiseerde de expertgroep Longziekten op dinsdag 23 november jl.  een online themamiddag over Cystic Fibrosis (CF), ook wel bekend als taaislijmziekte. Aan de hand van twee interessante sprekers Annelies Kok (verpleegkundig consulent CF, Sophia Kinderziekenhuis) en Domenique Zomer (Nederlandse CF Stichting) kregen alle digitale deelnemers twee zeer boeiende presentaties te horen. Heeft u vragen over een chronisch zieke leerling en wilt u meer weten over Ziezon en onze consulenten? Kijk dan verder op onze website.

Themamiddag over longziekten