Onderwijs en school…….ook als je een aangeboren hartafwijking hebt

Steeds meer kinderen met aangeboren hart- afwijkingen bereiken de volwassen leeftijd. Een diploma, een opleiding en een baan lijken bereikbaar, maar dit is in de praktijk niet altijd makkelijk. Tijdens landelijke presentaties blijken er bij ouders veel vragen te zijn over schoolloopbaan en mogelijkheden voor extra ondersteuning. Ook problemen rondom het onderwijs zijn voor ouders herkenbaar en veel ouders blijken niet op de hoogte te zijn van het netwerk van Ziezon en wat Ziezon voor de school van hun zoon of dochter kan betekenen. Anita Engelen, consulent OZL van Radboudumc, geeft praktijkvoorbeelden.