Symposium huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders

Op 5 maart 2019 vindt het middagsymposium plaats over hulp aan kinderen en hun ouders bij huiselijk geweld.

Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken. Dat kan alleen met de ouders samen, door:

– te achterhalen wat er achter de voordeur gebeurt;

– hun gedrag om te buigen naar goed ouderschap.

De centrale vraag tijdens dit symposium is: Hoe kun je als professional eerder de juiste signalen opmerken en adequaat helpen het geweld binnen het gezin samen te stoppen?

De doelgroep van het symposium vormen de professionals die werken met kwetsbare gezinnen, zoals hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, sociale teams, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, etc. De handvatten die worden aangereikt kunnen ook houvast bieden aan Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.

Symposium huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders